چگونه از طریق بورس ثروتمند شویم؟

دوست دارید ثروتمند بشید اینطور نیست؟ بیشتر افراد با شنیدن کلمه ثروت حسابی ذوق‌زده میشن. در این مطلب از سایت بورسینس، قصد داریم به موضوع ثروتمند شدن در بورس بپردازیم.

نحوه تسویه تعهدنامه های ارزی صادرکنندگان کالا

  1.  مهلت تسویه

حداکثر 360 روز ازتاریخ معامله اسناد برای صدور کالاهای مصرفی با استفاده از اعتباراسنادی

حداکثر 5 سال از تاریخ کوتاژ برای صدور کالاهای سرمایه ای با تائید وزارتخانه ذیربط مبنی بر سرمایه ای بودن کالای صادره

دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته

این دستور العمل شامل کلیه تعهدات ارزی که به استناد مجموعه مقررات ارزی و نامه های عمومی این بانک در قالب گشایش اعتبار اسنادی/ثبت برات اسنادی و حواله ارزی به نرخ های کمتر ازنرخ مرجع و یا نرخ مرجع تا قبل از تاریخ 3/5/1391ایجاد شده باشد، می گردد.

نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا

رعایت نکات ذیل جهت رسیدگی به تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و خدمات ناشی از گشایش اعتبار/برات اسنادی و یا حواله ارزی که از ارز سیستم بانکی/ارز مرجع ، ارز متقاضیی، منابع بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و یا از محل ارز بانک مرکزی تامین اعتبار شده است، الزامی است.

عملیات ارزی شعب و واحدهای بانک‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی، اقتصادی کشور و شعب و واحدهای بانک‌های ایرانی خارج از کشور

شعب و واحدهای بانکهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و شعب و واحدهای بانکهای ایرانی خارج از کشورمی توانند نسبت به انجام عملیات ارزی و واردات کالاو خدمت با استفاده از انواع ابزارهای پرداخت بانکی از محل ارز متقاضی تعریف شده در زیر نویس صفحه ٣ از بخش اول مجموعه مقررات ارزی به شرح ذیل اقدام نمایند.

ضمانت نامه ارزی؛ بانک ملی

  اقسام ضمانت نامه های ارزی

* صدور ضمانت نامه ارزی در بخش صادرات

* صدور ضمانت نامه ارزی در بخش واردات

* صدور ضمانت نامه ارزی به نفع بانک توسعه اسلامی

 

ضمانت نامه ارزی؛ بانک ملت

ضمانتنامه بانکی ، تعهد کتبی وغیر قابل برگشت، جهت پرداخت مبلغ معینی به ارز یا ریال به ذینفع ضمانتنامه (خریدار/کارفرما) می‌باشد، در صورتی که ضمانتخواه (فروشنده/ پیمانکار) از انجام تعهدات خود بر طبق قرارداد پایه‌ی موضوع ضمانتنامه، منعقده فیمابین ذینفع و ضمانتخواه، قصور نماید و یا به هر دلیلی نسبت به انجام قرارداد مربوطه استنکاف ورزد.

دستورالعمل تأمین مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز پرداخت‌های تعهدات ارزی (اعتبار اسنادی/ثبت سفارش براتی گشایش شده در سال‌های قبل)

با توجه به یکسان سازی نرخ ارز از ابتدای سال 1381، بانک ها میتوانند مایه التفاوت ریالی نرخ ارز پرداختهای ارزی به سررسید1/1/1381 به بعد را با رعایت مفاد این دستورالعمل و تکمیل فرمهای شماره"1" یا شماره"2" پیوست این دستورالعمل حسب مورد از این بانک مطالبه و دریافت نمایند.

تسهیلات ارزی

تسهیلات ارزی

از ابتدای سال 1381، مقررات مربوط به اعطای تسهیلات ارزی، استفاده از منابع تسهیلات کوتاه مدت بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی, استفاده از منابع خارجی« فایناس» ریفایناس، ضمانتنامه های ارزی و سایر تسهیلات ارزی تابع این دستورالعمل می باشد.

بررسی ربا در اسلام

کیفر دنیایی رباخوار افزون بر عذاب در آخرت، در دنیا نیز مجازات‏هایی برای رباخوار و جامعه ربا زده بر شمرده ‏اند. بعضی از این‏گونه عذاب‏ها به ‏طور مستقیم از سوی خداوند و به صورت بلاهای طبیعی است. برخی دیگر نیز از سوی جامعه اسلامی و حاکم مسلمانان برای رباخوار در نظر گرفته شده است و حاکم اسلامی وظیفه دارد که آن‏ها را اجرا کند.

« 1 2 3 4 ... 5 57 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی