دریافت خبرنامه و ویژه نامه
میزکار کاربران
توجه داشته باشید که هر تصمیمی، پیامدهایی دارد. - آنتونی رابینز

بخشنامه شماره 264311/95 مورخ 19/08/1395; ابلاغ ترجمه سند اصول حاکمیت شرکتی برای بانک‌ها (کمیته بال 2015)

بخشنامه شماره 264311/95 مورخ 19/08/1395; ابلاغ ترجمه سند اصول حاکمیت شرکتی برای بانک‌ها (کمیته بال 2015)

با سلام؛

احترامًا؛ همانگونه که مستحضرند در استانداردها و مقررات ناظر بر نظام های مالی تأکید فزاینده ای بر لزوم حاکمیت مطلوب در نهادهای مالی دیده می شود. در میان واسطه گران مالی، بانک ها با توجه به اهمیت و ویژگی ها و مختصات منحصربفرد آن ها، از ضرورت و الزامی به مراتب وافرتر از حیث برخورداری از یک نظام حکمرانی مطلوب برخوردارند. چه آن که، حاکمیت خوب در بانک ها به تخصیص کارآمد منابع در اقتصاد و به تبع آ ن رشد اقتصادی کمک نموده و موجب ارتقای سلامت و ایمنی بانک ها، می شود. بر پایه این تفکر است که کمیته بال نیز حاکمیت شرکتی مؤثر و کارا در بانک ها را امری ضروری در عملکرد مناسب بخش بانکی تلقی می کند و ضعف آن را باعث انتقال مشکلات بانک ها به یکدیگر و نهایتًا به کل نظام اقتصادی می داند.

بخشنامه شماره 313238/94 مورخ 05/10/1394; تاکید بر لزوم استفاده از فرم‌های یکنواخت قراردادهای تسهیلات و هم‌چنین آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار

بخشنامه شماره 313238/94 مورخ 05/10/1394; تاکید بر لزوم استفاده از فرم‌های یکنواخت قراردادهای تسهیلات و هم‌چنین آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار

باسلام؛

احتراماً، در راستای ایجاد شفافیت در روابط فی مابین بانک و مشتری و نیز لزوم توجه به فرهنگ مشتری مداری و ارتقای سطح آن، همانگونه که استحضار دارند؛ به موجب مفاد تبصره ذیل ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، مصوب 16/11/1390؛ موضوع یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی، فرم های یکنواخت قرادادهای تسهیلاتی برخی از عقود پس از تصویب شورای پول و اعتبار طی بخشنامه های شماره 206546/92 مورخ 11/ 7/1393، شماره 120285/93 مورخ 2/5/1393، شماره 346055/93 مورخ 23/12/1393 وشماره 249601/94 مورخ 2/9/1394 ابلاغ و مقرر گردیده است.

بخشنامه شماره 325176/95 مورخ 13/10/1395; افزایش سقف مبالغ مندرج در ماده یک ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن

بخشنامه شماره 325176/95 مورخ 13/10/1395; افزایش سقف مبالغ مندرج در ماده یک ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن

با سلام؛

احترامًا، پیرو بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹/91 مورخ 28/3/1391 موضوع ضوابط اجرایی تبصره(1) ماده(186) قانون مالیات های مستقیم، به استحضار می رساند، با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت ها طی سالیان اخیر و لزوم تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به /برای فعالان اقتصادی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، با توافق ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، ماده(1) ضوابط اجرایی تبصره ( ۱) ماده ( ۱۸۶ ) قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر مورد اصلاح قرار گرفت:

بخشنامه شماره 328187/95 مورخ 15/10/1395; ابلاغ عمومی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دست اندرکار تولید، توسعه و تغییر در برنامه‌های کاربردی بانکداری

بخشنامه شماره 328187/95 مورخ 15/10/1395; ابلاغ عمومی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دست اندرکار تولید، توسعه و تغییر در برنامه‌های کاربردی بانکداری

با سلام؛

احترامًا، همانگونه که استحضار دارند با گسترش روزافزون بانکداری الکترونیکی در شبکه بانکی کشور، بکارگیری نرم افزارهای کاربردی بانکداری در تمامی امور بانکی کشور از رواج چشمگیری برخوردار شده است. لذا از حیث حصول اطمینان از کفایت، جامعیت و کارآمدی مدیریت ریسک عملیاتی ناشی از این مهم در بانک ها و همچنین رعایت قوانین و مقررات بانکی در سازوکارها و شیوههای نوین متخذه، نظارت و پایش مستمر و دقیق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر این موضوع از ضرورت و اهمیت بسزایی برخوردار است.

بخشنامه شماره 329137/95 مورخ 16/10/1395; ابلاغ بخش سوم ترجمه سند بال2

بخشنامه شماره 329137/95 مورخ 16/10/1395; ابلاغ بخش سوم ترجمه سند بال2

با سلام؛

احتراماً، پیرو بخشنامه های شماره 296348/94 مورخ 15/10/1394 و 151700/95 مورخ 16/5/1395،به  پیوست ترجمه بخش سوم سند بال دو جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد. همان گونه که مستحضرند، کمیته نظارت بانکی بال( Basel Committee on Banking Supervision- BCBS) به منظور ایجاد همگرایی بین المللی در زمینه مقررات نظارتی حاکم بر کفایت سرمایه بانکهای فعال در سطح بین المللی و داخلی کشورها ، تلاش های مستمری را که سرآغاز آن به سال 1988 میلادی برمی گردد،

بخشنامه شماره 330417/95 مورخ 18/10/1395; ابلاغ سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی موضوع ماده (47) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مال

بخشنامه شماره 330417/95 مورخ 18/10/1395; ابلاغ سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی موضوع ماده (47) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مال

با سلام؛

احترامًا، در راستای تکلیف مقرر در تبصره ذیل ماده ( ۵) « دستورالعمل اجرایی ماده (47) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» مصوب یکهزار و دویست و دوازدهمین جلسه مورخ ۱/10/1394 شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 116364/94 مورخ 7/5/1394، بدین وسیله به استحضار می رساند؛

بخشنامه شماره 330422/95 مورخ 18/10/1395; لغو بخشنامه شماره 94/31614 مورخ 1394/02/10 با موضوع حساب‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار شامل حساب‌های دو‌منظوره توسط با

بخشنامه شماره 330422/95 مورخ 18/10/1395; لغو بخشنامه شماره 94/31614 مورخ 1394/02/10 با موضوع حساب‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار شامل حساب‌های دو‌منظوره توسط با

با سلام؛

احترامًا، نظر به این که مفاد بخشنامه شماره ۳۱۶۱۴/94 مورخ 10/2/1394 این بانک مورد ایراد دیوان محاسبات کشور از حیث مغایرت با مفاد جزء الف بند ۳ مصوبه پانصد و هفتادمین جلسه مورخ ۱/10/1364 شورای پول و اعتبار قرار گرفته است،لذا بدینوسیله اعلام می دارد

بخشنامه شماره 341800/95 مورخ 28/10/1395; ابلاغ دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ (واسپاری)

بخشنامه شماره 341800/95 مورخ 28/10/1395; ابلاغ دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ (واسپاری)

با سلام؛

احترامًا، همان گونه که استحضار دارند در حال حاضر بخش عمده ای از تأمین مالی نظام اقتصادی کشور توسط بانک ها انجام می پذیرد. این موضوع به نوبه خود نشان از ناهنجاری و ضعف در کارکرد سایر نهادهای فعال در بازارهای پول و سرمایه کشور دارد. بدیهی است در چنین شرایطی لازم است با اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی، از تمامی ظرفیت های موجود برای تأمین مالی بهینه بخش های مختلف اقتصادی استفاده شود. در این میان از جمله نهاد های مال ی برخوردار ازخاستگاه قانونی که تاکنون به دلایلی همچون فقدان فضای کسب و کار مناسب، از تمامی ظرفیت های بالقوه آن خاصه در بخش تأمین مالی خرد به نحو شایسته استفاده نشده است، شرکت های لیزینگ (واسپاری) می باشند.

بخشنامه شماره 341832/95 مورخ 28/10/1395; افزایش سقف جوایز قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (به انضمام یک نسخه از آخرین ویرایش دستورالعمل اعطا

بخشنامه شماره 341832/95 مورخ 28/10/1395; افزایش سقف جوایز قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (به انضمام یک نسخه از آخرین ویرایش دستورالعمل اعطا

با سلام؛

احترامًا، بدین وسیله به استحضار می رساند؛ در راستای ترویج سنت پسندیده قرض الحسنه و تشویق سپرده گذاران به مشارکت در تجهیز و افزایش منابع قر ضالحسنه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و نیز به استناد فراز پایانی تبصره(1) ماده(6) « دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی – ارزی » مصوب یک هزار و یک صد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار، موضوع بخشنامه شماره ٥۸٨٨١/90 مورخ 17/3/1390و اصلاحیه های پس از آن، کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بیست و پنجمین جلسه مورخ ٢١/9/1395 مقرر نمود:

بخشنامه شماره 341690/95 مورخ 28/10/1395; ابلاغ دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی

بخشنامه شماره 341690/95 مورخ 28/10/1395; ابلاغ دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی

با سلام؛

احترامًا، همان گونه که استحضار دارند، اصلاحیه « دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی» پس از تصویب در  یکهزار و دویست و یازدهمین جلسه مورخ ۱۷/9/1394 شورای محترم پول و اعتبار طی بخشنامه شماره 296273/94 مورخ 15/10/1394به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.

1 2 صفحه:
امکان مشاوره انتخاب خدمات موسسه حسابداری و حسابرسی
دعوت از دوستان
ثبت نام دوره اموزشی
همسو شوید
دوره های اموزشی خدمات بیمه
فایل های صوتی و تصویری اموزش بورس به زبان ساده
کتابخانه اموزشی حسابداری بورس
مقالات اموزشی خدمات بیمه

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

 روانشناسی ریسک

روانشناسی ریسک

گلینیس ام. بریکول
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی