تبلیغ تاپ 1
میزکار کاربران
موفقیت، مساوی با رسیدن به هدف نیست، بلکه خود سفر است. - جان ماکسول

اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴

اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی»

قانون تجارت الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیکی

باب اول – مقررات عمومی.  مبحث اول- در کلیات . فصل اول- قلمرو و شمول قانون. ماده 1- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود.

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

‌قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و‌اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

مادة‌ 1. اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‏های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‏های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی، تاریخ تصویب1388/09/25 .ماده1:اصطلاحات و واژه‏ هایی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر می‏ باشند.

مواد 94 و 95 قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

مواد 94 و 95 قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 مواد 94 و 95 قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383-1379) (مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی)

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران


فصل اول – تعاریف و اصطلاحات مادة 1. اصطلاحات و واژه‌هایی که در این قانون به کار رفته است، دارای معانی زیر می‌باشند:

قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۱- اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده(۲) قانون تجارت است، مگر آن‌که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص براموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر مالکیت است.

قانون تجارت

قانون تجارت

باب اول، تجار و معاملات تجارتی، ماده 1 - تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد.

قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت

قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت

مادة . 1  به منظور مشارکت عموم در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانۀ کل کشور و طرحهای سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و مؤسسه ها

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

سیستم های اطلاعاتی عملیاتی و سازمانی

سیستم های اطلاعاتی عملیاتی و سازمانی

علیرضا مشهدی ایوز
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی