تبلیغ تاپ 1
میزکار کاربران
راز موفقیت این است: هدف را بی وقفه دنبال کنید. - آنا پاولوفا

آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 1 و بند

آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 1 و بند "ج" تبصره 2 ماده 2 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

هئیت وزیران درجلسه مورخ 1386/5/3 بنا به پیشنهاد شماره  4572/ه مورخ 1384/10/15 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره(3) ماده(1) و بند(ج) تبصره(2) ماده(2) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی- مصوب 1383- تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

هئیت وزیران در جلسه مورخ 1386/4/20 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (4)  قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی  مصوب 1383  آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

الحاق بخش‌های 14، 15 و 16 به آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا

الحاق بخش‌های 14، 15 و 16 به آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا

هئیت وزیران درجلسه مورخ 1390/5/2 بنا به پیشنهاد شماره 45193/90 م مورخ 1390/2/31بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وبه استناد ماده(98) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389-، تصویب نمود:

آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی (آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا) -

آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی (آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا) -

آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره)

(تصویب نامه شماره 88620 هیأت وزیران)

هیآت وزیران درجلسه مورخ 1362/10/14  براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/6/8 مجلس شورای اسلامی را تحت عنوان آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی به شرح زیر تصویب نمودند.

آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانک ها

آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانک ها

ماده ۱- بانک ها مکلفند هنگام افتتاح حساب جاری برای اشخاص، مشخصات کامل شناسنامه (نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد ) و نشانی کامل آنان را دریافت و در کارتهای مربوط درج نمایند.

دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه و نظارت بر آن ها (مصوبه 211853/39398 مورخ 26/12/1386 هیات وزیران)

دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه و نظارت بر آن ها (مصوبه 211853/39398 مورخ 26/12/1386 هیات وزیران)

ماده ١ در این دستورالعمل اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کارمی روند:

دستورالعمل: دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بانک های قرض الحسنه و نظارت بر آنها.

بانک مرکزی: بانک مرآزی جمهوری اسلامی ایران.

آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران

آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران

هئیت وزیران در جلسه مورخ 1387/12/28 بنا به پیشنهاد شماره 87/67813 مورخ 1387/10/3 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور

آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری: هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/12/1386بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

آشنایی با بازار جهانی ارز

آشنایی با بازار جهانی ارز

سعید دلیلی ونیشتمان اسراری
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی