تبلیغ تاپ 1
میزکار کاربران
توجه داشته باشید که هر تصمیمی، پیامدهایی دارد. - آنتونی رابینز

آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 1 و بند

آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 1 و بند "ج" تبصره 2 ماده 2 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

هئیت وزیران درجلسه مورخ 1386/5/3 بنا به پیشنهاد شماره  4572/ه مورخ 1384/10/15 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره(3) ماده(1) و بند(ج) تبصره(2) ماده(2) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی- مصوب 1383- تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

هئیت وزیران در جلسه مورخ 1386/4/20 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (4)  قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی  مصوب 1383  آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

الحاق بخش‌های 14، 15 و 16 به آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا

الحاق بخش‌های 14، 15 و 16 به آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا

هئیت وزیران درجلسه مورخ 1390/5/2 بنا به پیشنهاد شماره 45193/90 م مورخ 1390/2/31بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وبه استناد ماده(98) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389-، تصویب نمود:

آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی (آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا) -

آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی (آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا) -

آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره)

(تصویب نامه شماره 88620 هیأت وزیران)

هیآت وزیران درجلسه مورخ 1362/10/14  براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/6/8 مجلس شورای اسلامی را تحت عنوان آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی به شرح زیر تصویب نمودند.

آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانک ها

آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانک ها

ماده ۱- بانک ها مکلفند هنگام افتتاح حساب جاری برای اشخاص، مشخصات کامل شناسنامه (نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد ) و نشانی کامل آنان را دریافت و در کارتهای مربوط درج نمایند.

دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه و نظارت بر آن ها (مصوبه 211853/39398 مورخ 26/12/1386 هیات وزیران)

دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه و نظارت بر آن ها (مصوبه 211853/39398 مورخ 26/12/1386 هیات وزیران)

ماده ١ در این دستورالعمل اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کارمی روند:

دستورالعمل: دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بانک های قرض الحسنه و نظارت بر آنها.

بانک مرکزی: بانک مرآزی جمهوری اسلامی ایران.

آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران

آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران

هئیت وزیران در جلسه مورخ 1387/12/28 بنا به پیشنهاد شماره 87/67813 مورخ 1387/10/3 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور

آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری: هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/12/1386بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

نظارت بر فناوری اطلاعات بانک‌ها

نظارت بر فناوری اطلاعات بانک‌ها

موسسه آموزشی اف. اس. آی کانکت
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی