تبلیغ تاپ 1
میزکار کاربران
بیشتر، اندیشه کن، یک بار تصمیم بگیر. - مثل لاتینی

تسهیلات مضاربه؛ بانک شهر

تسهیلات مضاربه؛ بانک شهر

به قراردادی اطلاق می شود که به موجب آن یکی از طرفین (مالک ) عهده دار تأمین سرمایه ( نقدی) می گردد. با قید این که طرف دیگر ( عامل ) با آن تجارت کرده و در سود حاصله، هر دو طرف شریک باشند.

بانک شهر به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، به عنوان مالک سرمایه نقدی(منابع) را برای انجام یک معامله تجاری در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار می دهد.

تسهیلات مضاربه؛ بانک پاسارگاد

تسهیلات مضاربه؛ بانک پاسارگاد

مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه (نقدی) را تامین می نماید ، با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود آن هر دو طرف شریک باشند .

تسهیلات مضاربه؛ بانک مسکن

تسهیلات مضاربه؛ بانک مسکن

مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (بانک) عهده دار تأمین سرمایه نقدی می گردد با قید اینکه طرف دیگر ( عامل که می تواند شخص حقیق و حقوقی باشد) با آن تجارت کرده و در سود حاصله معامله تجاری طرفین به نسبت توافق شده شریک باشند.

تسهیلات مضاربه؛ بانک سپه

تسهیلات مضاربه؛ بانک سپه

مضاربه عقدی است که به موجب آن بانک به عنوان مالک، سرمایه مورد نیاز را تأ‌مین تا متقاضی (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.

تسهیلات مضاربه؛ بانک رفاه

تسهیلات مضاربه؛ بانک رفاه

عقد مضاربه به قراردادی اطلاق می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می‌گردد، با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله، هر دو طرف شریک باشند.

تسهیلات مضاربه؛ بانک تجارت

تسهیلات مضاربه؛ بانک تجارت

مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.

 

تسهیلات مضاربه؛ بانک ملت

تسهیلات مضاربه؛ بانک ملت

مضاربه، یکی دیگر از عقود معین قانون مدنی است که به موجب آن تسهیلات لازم در اختیار اشخاصی که در امر تجارت و بازرگانی اشتغال دارند قرار می‌گیرد.

عقد مضاربه در تعریف به قراردادی اطلاق می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می‌گردد،

تسهیلات مضاربه، بانک ملی

تسهیلات مضاربه، بانک ملی

قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین ( مالک)عهده دار تامین سرمایه (نقدی) میگردد با قید این مطلب که طرف دیگر(عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دوطرف، شریک باشند.

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار(از تئوری تا عمل)

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار(از تئوری تا عمل)

محمد حسین عبدالرحیمیان، سمانه دهقان منشادی
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی