تبلیغ تاپ 1
میزکار کاربران
بهترین تصمیم، تصمیمی است که هماهنگ با شرایط، گرفته شود. - وروم

مطالبه وجوه اسنادی که مشمول مرور زمان شده است

مطالبه وجوه اسنادی که مشمول مرور زمان شده است

هرگاه شخصی، طلبکار وجه اسناد تجاری(چک و برات) باشد و ظرف پنج سال وجهش را مطالبه نکند دیگر نمی تواند بر اساس قانون تجارت به عنوان ذینفع مدعی باشد که از صادر کننده یا ضامن و یا (پشت نویس ) آن طلبکار است.

وظایف دارنده برات

وظایف دارنده برات

دارنده برات در مورد مطالبه وجه برات که در ایران باید تأدیه شود خواه به‌رویت و یا وعده باشد و خواه برات در ایران صادر شده باشد و یا در خارج از کشور مکلف است پرداخت یا قبولى آن را ظرف مدت یک‌سال از تاریخ برات مطالبه نماید وگرنه حق مراجعه به برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها را نخواهد داشت

صورت ظاهری برات

صورت ظاهری برات

 برات نوشته‌ای است که بر اساس آن شخصی به شخص دیگری امر می‌کند مبلغی در وجه یا حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی بپردازد. کسی که برات را صادر می‌کند، برات‌کش یا مُحیل و کسی که برات را باید بپردازد برات‌گیر یا مُحالٌ علیه و کسی که مبلغ برات را دربافت می‌کند، دارندهٔ برات یا مُحالٌ له می‌نامند. برات‌گیر می‌تواند پرداخت مبلغ برات را قبول کند یا از پذیرش آن خودداری (نکول) کند.

از برات رجوعی چه می دانید؟

از برات رجوعی چه می دانید؟

درصورتیکه دارندهی برات در زمان معین شده برای گرفتن وجه مندرج در برات به براتگیر مراجعه نماید و براتگیر از پرداخت وجه برات خودداری کند؛ دارندهی برات به دلیل عدم وصول وجه برات میتواند اعتراض نماید. دارندهی برات پس از اعتراض کردن و برای گرفتن وجه مندرج در برات، میتواند بر عهدهی صادرکننده و یا هر یک از ظهرنویسها براتی صادر نماید. بنابراین صادرکننده یا ظهرنویسهای براتِ اصلی، براتگیرِ برات جدید هستند؛ به چنین براتی برات رجوعی میگویند

مسئولیت برات

مسئولیت برات

برات دهنده وقبول کننده وظهرنویسان درمقابل دارنده برات طبق ماده 241قانون تجارت مسئولیت تضامنی دارندوحق رجوع هرضامن به مضمون عنه درصورت اداءدین است وکلمه (تادیه )مذکوردرقسمت اخیرماده 288قانون مزبور (تجارت) نیزظهوردرپرداخت واقعی وجه برات دارد 

قبولی برات توسط شخص ثالث

قبولی برات توسط شخص ثالث

اگر برات برای قبولی به براتگیر ارائه شود،براتگیر تکلیفی جهت قبول برات ندارد و می تواند آن را نکول کند،حتی اگر به صادر کننده بدهکار باشد نیز از این حق برخوردار است و در صورت نکول مسئولیتی متوجه براتگیر نمی باشد. همچنین می دانیم که در صورت نکول دارنده حق رجوع به برات دهنده و ظهر نویسان را دارد  و این امر ممکن است که آنها را در معرض ورشکستگی قرار دهد یا حداقل به حیثیت تجاری آنها لطمه وارد کند. 

در باب اعتراض (پروتست) برات

در باب اعتراض (پروتست) برات

اعتراض در لغت به معنای خرده و ایراد گرفتن است. برات نیز سندی است که به موجب آن صادرکننده طلب حال یا مؤجل خود را به غیر منتقل می‌کند. واخواست یا اعتراض (پروتست) عبارت از این است که به درخواست دارنده برات، رئیس دادگاه اعلام نماید که براتگیر از قبول یا پرداخت وجه آن در سررسید خودداری نموده است.

قبول و نکول برات

قبول و نکول برات

هنگامی که برات‌کش، براتی را صادر می‌کند و امضای خود را که نشان دهنده‌ی رضایت وی بر صدور برات می‌باشد در آن درج می‌کند؛ سندی را ایجاد کرده است که از نظر حقوقی اگرچه موجب متعهد شدن خودش می‌شود؛ لیکن این سند هنوز کامل نیست ونمی‌تواند کلیه‌ی آثار حقوقی خود را ‌به بار آورد. برای اینکه چنین براتی کامل شود باید به قبولی براتگیر برسد. 

برات به رؤیت_ برات به وعده

برات به رؤیت_ برات به وعده

برات، وسیله پرداخت در زمان آینده است؛ به این معنا که بدهکار در مقابل طلبکار با صدور برات، تعهد می‌کند که در زمان معینی، مبلغ مندرج در آن را شخص ثالثی، به طلبکار یا هر کس دیگری که دارنده برات است، بپردازد.در اینجا است که تفاوت برات با چک مشخص می‌شود؛ چون چک وسیله پرداخت حال است؛ اما برات وسیله پرداخت در زمان آینده. 

ظهرنویسی برات

ظهرنویسی برات

بَرات نوشته‌ای است که بر اساس آن شخصی به شخص دیگری امر می‌کند مبلغی در وجه یا حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی بپردازد. کسی که برات را صادر می‌کند، برات‌کش یا مُحیل و کسی که برات را باید بپردازد برات‌گیر یا مُحالٌ علیه و کسی که مبلغ برات را دربافت می‌کند، دارندهٔ برات یا مُحالٌ له می‌نامند. 

1 2 صفحه:

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

سیستم های اطلاعاتی

سیستم های اطلاعاتی

علی یوسف زاده - لیلا مقصودیان
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی