تبلیغ تاپ 1
میزکار کاربران
در زمان های تصمیم گیری است که سرنوشت ما رقم زده می شود. - آنتونی رابینز

اظهار نظر درباره صورتهای مالی

اظهار نظر درباره صورتهای مالی

در مواردی که حسابرس درباره صورت های مالی تهیه شده بر اساس استانداردهای حسابداری، اظهار نظر می‌کند، به بخش 70 گزارش حسابرس مستقل درباره صورت های مالی رجوع می‌کند که در آن، استانداردها و راهنمایی های لازم در باره موضوعات مورد نظر حسابرس برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی و نیز شکل و محتوای گزارش حسابرس، ارائه شده است.

مسئولیت تهیه صورت‌های مالی با چه کسی است؟!

مسئولیت تهیه صورت‌های مالی با چه کسی است؟!

مسئولیت تهیه و ارائه صورت‌های مالی طبق چارچوب گزارشگری مالی مربوط با مدیریت واحد مورد رسیدگی است، درحالی‌که مسئولیت حسابرس، اظهارنظر درباره آن‌هاست. حسابرسی صورت‌های مالی، رافع مسئولیت مدیریت واحد مورد رسیدگی در قبال صورت‌های مالی، نمی‌باشد.

دامنه حسابرسی صورت های مالی تا کجاست؟!

دامنه حسابرسی صورت های مالی تا کجاست؟!

اصطلاح "دامنه حسابرسی" به ‌معنای آن گروه از روش های حسابرسی است که بر اساس قضاوت حسابرس و الزامات استانداردهای حسابرسی، اجرای آن در شرایط موجود برای دستیابی به ‌هدف حسابرسی، مناسب به ‌نظر می‌رسد.

تردید حرفه ای، همیشه وجود دارد!

تردید حرفه ای، همیشه وجود دارد!

حسابرس باید حسابرسی ‌را با نگرش تردید حرفه‌ای و با در نظر داشتن این نکته برنامه‌ریزی و اجرا کند که شرایطی ممکن ‌است وجود داشته باشد که موجب تحریف ‌‌بااهمیت در صورت های مالی شود.

اطمینان معقول یا اطمینان مطلق؟!

اطمینان معقول یا اطمینان مطلق؟!


حسابرس در اجرای حسابرسی بر اساس استانداردهای حسابرسی، از نبود تحریف بااهمیت (ناشی از تقلب یا اشتباه) در صورت های مالی به عنوان یک مجموعه واحد، اطمینانی معقول کسب می‌کند.

مزایای حسابرسی صورت‌ های مالی (حسابرسی اثباتی)

مزایای حسابرسی صورت‌ های مالی (حسابرسی اثباتی)

گزارشگری مالی در واحدهای تجاری، بازتاب نیازهای اطلاعاتی و انتظارات گروه‌های استفاده‌کننده از صورت‌های مالی مانند سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، دولت و مدیران است که برای تصمیم‌گیری‌های درست و بجای اقتصادی، برنامه‌ریزی، اعمال نظارت و پاسخگویی، به این اطلاعات نیاز دارند.

اهداف حسابرسی صورت‌های مالی (حسابرسی اثباتی)

اهداف حسابرسی صورت‌های مالی (حسابرسی اثباتی)

هدف حسابرسی صورت‌های مالی این است که حسابرس مستقل بتواند درباره اینکه صورت‌های مالی مزبور از تمام جنبه‌های بااهمیت طبق استانداردهای حسابداری تهیه‌ شده است یا خیر، اظهارنظر کند.

کلیتی از حسابرسی اثباتی

کلیتی از حسابرسی اثباتی

در حسابرسی صورت های مالی (حسابرسی اثباتی)، حسابرس مستقل صرفاً به دنبال اثبات ادعاهای 5 گانه مدیریت طبق معیارهای از پیش تعیین شده که همان اصول پذیرفته شده حسابداری یا استانداردهای حسابداری می باشد است. 

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

فرهنگ تشریحی اصطلاحات معامله‌گری در بازار بورس

فرهنگ تشریحی اصطلاحات معامله‌گری در بازار بورس

مهدی حبیب‌الهی
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی