تبلیغ تاپ 1
میزکار کاربران
نقطه شروع تصمیم های بهتر، نقطه پایان تصمیم های بدتر است. - برایان تریسی

از مدت ھا قبل نیاز مبرمی جھت پوشش بیمه ھای دام احساس می شد و به ھمین منظور در کشورھای اروپایی، بعضی از اتحادیه ھا وامھایی به کشاورزان جھت تأمین بیشتر اعطا کردند و از طرف دیگر بانکدارانی که اقدام به اعطای وام کرده بودند، در صدد تأمین و پوششی جھت حفظ سرمایه ھای خود برآمدند.

 

زیرا در بعضی از سال ھا بروز امراض مسری دھان و پا در بین دام ھا، سرمایه ھای وام دھندگان را به خطر انداخت و موجب ضررھای ھنگفتی به آنھا گردید. به ھمین سبب وجود چنین پوشش بیمه ای می تواند برای جبران خسارات مذکور مفید واقع شود.

دربیمه دام، احشام و حیوانات درمقابل مرگ ناشی از حادثه، مرض و یا حوادث ناشی از حمل و نقل وعدم النفع ناشی ازامراض دھان و پا بیمه می شوند. این نوع بیمه نامه معمولا برای حیواناتی مثل: اسب، گاو و گوسفند صادرمی شود و برای امراضی مانند سیاه زخم و دھان وپا، بیمه نامه جداگانه و پوششی مجزا صادر می شود.

پوشش ھای بیمه دام

پوشش ھای بیمه ای که در محدوده جغرافیایی مندرج در بیمه نامه به بیمه گذار ارائه شده و در تعھد بیمه گربرای جبران خسارت قرار دارد به شرح زیر است :

مرگ ناشی از امراض طبیعی

بیماری (Illness)

نقص (Disease)

حوادث (شامل فوت ناشی از آتش سوزی و صاعقه )

 

مواردی که خارج از تعھد بیمه گر است:

خسارات از کار افتادگی دام و یا غیرقابل مفید بودن برای کار و ھدفی که نگھداری می شده است. مگر اینکه این موارد به منظور جلوگیری از مرض و یا بیماری ھای ناشی از حادثه انجام پذیرد.

خسارات ناشی از اعمال جراحی، تلقیح و مایه کوبی (Inoculation)

خسارات ناشی از غفلت بیمه گذار و کارکنان وی در حفظ و نگھداری یا اعمال عمدی که منجر به جراحت و یا مسمومیت احشام گردد.

خسارات ناشی از ھرگونه حمل ونقل دریایی احشام به غیر از حمل ازطریق راھھای مجاز آبی داخلی

خسارات ناشی از جنگ

خسارات ناشی از جنگ داخلی، شورش، آشوب، اغتشاش و بلوا.

 

بیمه نامه ھای دام، احشام را در مقابل مرگ ناشی از امراض، جراحت ھای ناشی از حوادث، آتش سوزی، صاعقه، طوفان و یا در حال حمل پوشش می دھد.

 

منبع:

وب سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

حسابداری شرکت‌های بیمه

حسابداری شرکت‌های بیمه

داریوش محمدی / امیررضا نعمت‌الهی
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی