تبلیغ تاپ 1
میزکار کاربران
موفقیت بر روی ستون های شکست شکل می گیرد. - سری چتری

این نوع بیمه نامه، خسارات جانی و مالی را تأمین می کند. یکی از شروط کمیسیون انرژی اتمی، اخذ پوششی جھت خطرات انفجار اتمی است. بنابراین خریدار این گونه بیمه نامه ھا معمولا مسئولان و گردانندگان راکتورھای اتمی ھستند.

یکی از شروط کمیسیون انرژی اتمی، اخذ پوششی جھت خطرات انفجار اتمی است. بنابراین خریدار این گونه بیمه نامه ھا معمولا مسئولان و گردانندگان راکتورھای اتمی ھستند.

 

 

این بیمه نامه ھا معمولا به صورت باز صادر می شود و کسانی که در رابطه با این رآکتورھا دچار خسارت یاغرامت می شوند، می توانند از پوشش ھای بیمه ای آن استفاده کنند.

شرکت ھای سوئیس بعد از اینکه در سال ١٩۵۵ اتم در خدمت صلح درآمد، اقدام به تشکیل صندوق مشترک اتمی کردند و پوشش ھای بیمه ای زیر را ارائه دادند.

خسارات وارده به اشیاء که ناشی از آتش سوزی، انفجار، برق زدگی، سقوط ھواپیما باشد و نیز خسارات ناشی از افزایش درجه حرارت رآکتورھای اتمی .

خسارات مذکور باید به صورت اتفاقی باشد. برای مثال، از کارافتادن دستگاھھای خنک کننده رآکتورھا.

خسارات ناشی از آلودگی محیط زیست به اشعه رادیواکتیویته و یون زا نیز تحت پوشش قرار دارد.

خسارات وارده به اشخاص، ناشی از اثر بروز اشعه رادیواکتیویته (منظور افرادی که با رآکتورھا کار می کنند)

خسارات مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث (بیمه مسئولیت ) ناشی از اثر اشعه رادیواکتیویته و یا انفجارھسته ای. حمل و نقل سوخت و ضایعات اتمی ھم دارای پوشش بیمه است .

در این رشته بیمه، نرخ مورد محاسبه با توجه به قدرت رآکتور اتمی و استانداردھای ایمنی و با در نظر گرفتن آمار وخسارات وارد توسط بیمه گران تعیین می شود.

 

منبع:

وب سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

مبانی فنی بیمه های درمان

مبانی فنی بیمه های درمان

دکتر سید داوود حسینی و حسین محمدیان گورجی
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی