تبلیغ تاپ 1
میزکار کاربران
اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. - لوپ دووکا

یکی از انواع مختلف پوشش ھای گروھی بیمه ھای اشخاص، پوشش فوت ناشی از حادثه و نقص عضو بوده  و نیازھای اقتصادی جوامع انسانی، بویژه جوامع صنعتی باعث رشد و گسترش فوق العاده این رشته بیمه شده است. 

 

انقلاب صنعتی اروپا در قرن نوزدھم موجب گسترش و رشد سریع بیمه ھای حوادث انفرادی و گروھی شد. این پوشش بیمه ای به مرور متحول گردید تا این که امروزه پوشش اصلی بیمه ھای حوادث شامل، فوت، نقص عضو جزئی و کلی و از کارافتادگی دائم کلی شده است. با توافق بیمه گر و بیمه گذار می توان ھزینه ھای پزشکی ناشی از حادثه وغرامت روزانه و ھفتگی را ھم تحت پوشش قرارداد.

نرخ گذاری بیمه حادثه اعم از گروھی و انفرادی براساس شغل بیمه گذاران است و به ھمین سبب درکشورھای مختلف جھان کلیه مشاغل طبقه بندی شده وھر طبقه شغلی نرخ خاص و مشخصی پیداکرده است.

 

خسارات قابل تأمین توسط بیمه گر

ھرگاه پیشامدی ناگھانی ناشی از یک عامل خارجی، بدون اراده بیمه شده باعث فوت و یا صدمه بدنی وی شود، بیمه گر موظف است خسارات وارد را براساس شرایط بیمه نامه جبران کند. در بیمه نامه ھای حوادث خطراتی از قبیل خفگی، غرق، مسمومیت، برق گرفتگی و صدمات بدنی ناشی از تأثیر اسید و یا ھرگونه ماده خورنده دیگر، پیچیدگی یا پاره شدن عضلات و رگھا، امراض ھاری، کزاز و سیاه زخم دارای پوشش بیمه ای است. در مقابل خطرات ناشی از زمین لرزه، آتشفشان، جنگ، جنگ داخلی، شورش، آشوب، بلوا، ورزشھای سنگین و رزمی افراد را می توان با توافق بین بیمه گر و بیمه گذار پوشش داد. به طورکلی در مورد افراد نابینا و ناشنوا یا بیشتر از ٧٠ سال را بیمه گر با دریافت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار می دھد.

 

در بیمه نامه ھا حوادث فوت و یا صدمه بدنی ناشی از موارد زیر مشمول بیمه نیست:

ارتکاب بیمه شده به جنایت، جنحه یا مشارکت در آنھا

خودکشی، اقدام به خودکشی، یاھرگونه صدمه بدنی که ازروی عمد انجام گیرد.

استعمال مواد مخدر بدون تجویز پزشک

مستی به علت مشروبات الکلی

بیماری

اشخاص مبتلا به جنون

ھرگونه خطر ناشی از تشعشع مواد رادیو اکتیویته و انفجاراتمی، ھیدروژنی و نوترونی

جنگ داخلی، خارجی، شورش، اعتصاب و بلوا.

 

مواردی که به عنوان نقص عضو کلی محسوب می گردد:

موارد زیر به عنوان نقص عضو کلی در بیمه ھای حوادث محسوب می شود و بیمه گر سرمایه کامل رادر مورد آنھا پرداخت می کند.

نابینایی کامل دو چشم

قطع یا از کارافتادگی دائم دو دست، حداقل از مچ

اختلال ھای روانی و ضایعه ھای مغزی و نخاعی علاج ناپذیر

قطع یا از کارافتادگی دائم دو پا، حداقل از مچ

غرامت ھای مربوط به نقص عضو جزئی طبق جدول مندرج در بیمه نامه و به میزان درصدی از کل سرمایه پرداخت می شود.

 

بیمه ھای حوادث گروھی در خصوص کارکنان، به وسیله کارفرمایان و به منظور تأمین آینده افراد وابسته به آنھا، طبق سرمایه ثابت یا ضریبی از حقوق و مزایای آنھا منعقد می گردد. در بیمه ھای حوادث با دریافت حق بیمه اضافی می توان ھزینه ھای پزشکی و غرامتھای روزانه وھفتگی را ھم تحت پوشش قرار داد.

 

منبع:

وب سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

الگو های شمعی ژاپنی

الگو های شمعی ژاپنی

استیو نیسون
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی