تبلیغ تاپ 1
میزکار کاربران
آنچه سرنوشت ما را مشخص می کند، شرایط زندگی نیست، بلکه تصمیم های ما است. - آنتونی رابینز

باتوجه به اینکه بشر ھمواره در معرض خطر انواع مختلف بیماری ھا بوده است، ناچار برای بھبودی و معالجه متقبل ھزینه ھای سنگین پزشکی، دارو و اعمال جراحی ونیز مخارج بیمارستان می شود.

 

یکی از انواع پوشش ھای بیمه ای، بیمه بیماری (درمانی) است. 

به منظور کمک به مردم در چنین مواردی، شرکتھای بیمه طرح ھای گوناگون بیمه ھای بیماری را ارائه می کنند. ھمچنین در اغلب کشورھا کارکنان دولت و یا واحدھای صنعتی و تولیدی از طرحھای بیمه ھای بیماری جمعی استفاده می کنند.

در حال حاضر بیمه بیماری یکی از رشته ھای مھم بیمه در کشورھای جھان شمرده می شود. این نوع بیمه در کشورایران به صورت گروھی عرضه می گردد.

مواردی که تحت پوشش بیمه درمانی قرار می گیرد:

بیماری در قراردادھای بیمه درمانی بدین صورت تعریف می شود که بیماری عبارت است از ھرگونه عارضه جسمی و تغییر نامساعد و اختلال در اعمال عادی و طبیعی اعضا و جھازھای مختلف بدن که از سوی مراجع پزشکی قابل تشخیص بوده و ارتباطی با اعمال ارادی بیمه شده نداشته باشد.

بنابراین تعھدات بیمه گر عبارت است از جبران کلیه ھزینه ھای درمانی و بیمارستانی ھریک از بیمه شدگان که براساس شرایط قرارداد و با رعایت فرانشیز توافق شده قابل پرداخت است.

 

به طورکلی تعھدات بیمه گر شامل ھزینه ھای ویزیت پزشک، جراحی، پانسمان، انواع آزمایش ھای پزشکی، مخارج بیھوشی، ھزینه ھای اتاق عمل و جابجایی به بیمارستان، ھزینه ھای دارو، دندانپزشکی، دندان مصنوعی، زایمان و ھرچیز دیگری است که بیمه گر براساس شرایط قرارداد خود را ملزم به پرداخت آن کرده است.

 

موارد خارج از تعھد بیمه گر (استثنائات )

پرداخت ھزینه ھای زیر خارج از شمول تعھدات بیمه گر است:

کلیه ھزینه ھای اعمال جراحی که به منظور زیبایی و یا رفع و کاھش عیب و نواقص طبیعی و مادرزادی پرداخت شود.

کلیه ھزینه ھای معالجات مربوط به عقیم شدن.

کلیه ھزینه ھای مربوط به سقط جنین، جز در مواردی که طبق مقررات و قوانین موضوعه برحسب ضرورت انجام شده باشد.

کلیه ھزینه ھای پزشکی مربوط به چک آپ، مگر بنا به ضرورت و تشخیص صریح پزشک معالج .

کلیه ھزینه ھای پزشکی مربوط به بیماریھای روانی (بجز ھزینه ھای مربوط به معالجات اعصاب )

کلیه ھزینه ھای درمانی ناشی از جنگ، شورش، آشوب، اغتشاش و بلوا.

کلیه ھزینه ھای ناشی از حادثه

کلیه ھزینه ھای تھیه شکم بند، جوراب واریس، اعضای مصنوعی برای جبران نواقص مادرزادی.

کلیه ھزینه ھای درمانی که طبق نظر افراد غیرمجاز به مداخله در امور پزشکی انجام شده باشد، مانند ھزینه ھای شکسته بندی و غیره.

توضیح آنکه، با موافقت بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی، ھم می توان بعضی از موارد خارج ازتعھد را تحت پوشش درآورد و ھم میزان تعھدات بیمه گر را افزایش داد.

 

منبع:

وب سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

آشنایی با خدمات کارگزاران فعال در بورس اوراق بهادار،فرابورس ایران وکالا

آشنایی با خدمات کارگزاران فعال در بورس اوراق بهادار،فرابورس ایران وکالا

سازمان بورس واوراق بهادار معاونت نظارت برنهادهای مالی
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی