تبلیغ تاپ 1
میزکار کاربران
یک روش عالی برای موفقیت در کار این است: افکارتان را روی کاغذ بیاورید. - برایان تریسی

رویه متداول شرکت ھای پیشرفته بیمه ای در حال حاضر ارایه یک محصول مشخص بیمه ای نیست بلکه آن ھا نیازھای بیمه ای ارائه شده را مبنا قرار می دھند.

 

سایر بیمه ھا

1-بیمه پوشش وثیقه  (collateral protection insurance):

اموالی که برای وام مورد وثیقه قرار گرفته است را تحت پوشش قرار می دھد. توسط وام دھنده یا وام گیرنده تھیه می شود یا بصورت تک  نفعی یا نفع دو جانبه را تحت پوشش قرار می دھد (بدین معنا که یا نفع یکی از طرفین را یا نفع ھر دو طرف را پوشش می دھد).

 

2- بیمه تداوم تجارت  (business continuation insurance):

معمولا مرگ یا ناتوانی اعضای شرکت ھای تضامنی و سھام داران شرکت ھای با مسئولیت محدود، مشکلات عدیده ای را برای این کسب و کارھا ایجاد می کند. در این موارد، ممکن است که شرکت ھا برای تسویه حساب مجبور شوند قسمتی از دارایی ھای خود را بفروشند یا از ورثه متوفی بخواھند که سھم وی را به قیمت بالایی به شرکا بفروشند، یا حتی امکان دارد که ورثه تمایلی به ادامه مالکیت و حفظ سھام خود نداشته باشند یا برعکس شرکا، علاقه ای به ادامه شراکت با ورثه نداشته باشند؛ راه حل این است که شرکا قبل از فوت خود موافقت نامه ای را تھیه کنند و بر اساس آن بعد از فوت ھر یک، ھمه سھام فرد متوفی به دیگر شرکا فروخته شود.

 

3- بیمه مراسم ازدواج (wedding insurance):

این بیمه نامه شامل دو محصول است: بیمه نامه منتفی شدن یا به تعویق افتادن مراسم و بیمه نامه مسئولیت برگزاری مراسم ازدواج. محصول اول  از سرمایه گذاری افراد در این مراسم حمایت می کند و خطراتی مانند منتفی شدن، تعویق و از دست دادن بیعانه ھای پرداختی و دیگر موارد را جبران می کند. بیمه نامه دوم، افراد را در مقابل مسئولیت ھای مالی ناشی از برگزاری مراسم ازدواج که عموما از طرف محل ھای برگزاری درخواست می شود، پوشش می دھد. مواردی که معمولا تحت پوشش قرار می گیرد:

آب وھوا، بیماری و آسیب دیدگی افراد، عدم حضور عرضه کنندگان خدمات، حوادث عکاسی، عدم حضور عاقد، محل برگزاری مراسم

 

4- بیمه ارتقای اعتبار  (credit enhancement insurance)

 ترتیبی را فراھم می آورد که بیمه گر را قادر می سازد تا بازگشت اصل و سود مورد انتظار از اوراقی را که به فروشنده کالا ارائه شده است، بیمه می کند.

 

5- بیمه اعتبار پیشگیرانه( anticipatory credit policy) :

خسارت مربوط به سوخت شدن پرداخت ھای انجام شده به تامین کنندگان در صورت ورشکستگی آنان جبران می شود.

 

6- بیمه افراد دور از وطن (: (expatriate insurance

پوشش خسارت ھای مالی و دیگر خسارت ھا تا وقتی که فرد در کشور دیگری کار یا زندگی می کند. این بیمه بر مبنای ۶ ماھه یا یکساله فروخته می شود.

 

7-  بیمه ھزینه ھای دادگاھی (legal expenses insurance):

پوشش در مقابل ھزینه ھای بالقوه دادرسی علیه یک مؤسسه یا یک فرد.

 ٢ طبقه بندی از این بیمه وجود دارد:

١- بعد از تشکیل دادگاه: ھزینه ھایی که در اثر محکوم شدن در دادگاه باید پرداخت شود را پوشش می دھد.

2-قبل از تشکیل دادگاه: تمایل به اخذ پوشش قبل از اینکه مسئله قانونی به وجود آمده باشد. ھزینه ھای وکالت، شاھد، ھزینه ھای دادگاه و ھرگونه ھزینه قانونی دیگر. این نوع از بیمه به عنوان بخشی از پکیج بیمه اتومبیل فروخته می شود.

 

8- بیمه حیوانات خانگی (pet insurance):

بیماری یا جراحت ناشی از حادثه برای حیوان خانگی.

 

9-بیمه آدم ربایی و غرامت آزاد سازی آن (kidnap and ransom):

برای پوشش افراد یا شرکت ھایی که در مناطق پر ریسک قرار دارند طراحی شده است .پوشش ھای معمول آن عبارت است از:

ھزینه ھای آدم ربایی، اخاذی و ھواپیما ربایی

 

10-بیمه غرامت جایزه (prize indemnity insurance):

به جای نگھداری وجه نقد برای پوشش جوایز بزرگ، برگزار کننده ھا حق بیمه ای به شرکت بیمه می دھند تا جایزه ای به بیمه شده پرداخت شود. شانس برنده شدن به شرکت کنندگان داده می شود.

 

11-بیمه زنجیره ارزش یا کار در جریان ساخت (work in progress policy):

تعداد زیادی از موسسات، جزئی از یک زنجیره ارزش محسوب می شوند. در قرارداد بیمه زنجیره، ارزش یا کار در جریان ساخت، خسارت مربوط به ورشکستگی بخشی از این زنجیره برای بخشی دیگر که در حال انجام کار است، تحت پوشش قرار می گیرد.

 

12-بیمه خسارت فروش مجدد (resale loss policy):

خسارت ناشی از خرید کالاھایی که پیش بینی می شود با شرایط نقدی مجدداً فروخته شوند تحت این بیمه نامه جبران می شود.

 

13-بیمه جامع اماکن تجاری:

برای اماکنی مانند مطب ھای پزشکی، عکاسی ھا، استودیوھای ضبط موسیقی و غیره امکان پذیر است.

عمده مواردی که تحت پوشش بیمه جامع اماکن تجاری است عبارتند از:

- ایجاد مسئولیت حرفه ای ناشی از اجرای نا مناسب فعالیت

- ایجاد مسئولیت در برابر کارکنان

- ایجاد مسئولیت ھای عمومی توسط کارکنان

- خسارت ھای ناشی از توقف در کسب و کار

- خسارت ھای وارده به موجودی نقدی و نیز پول در حال حمل

- خسارت ھای وارده به افزایش فصلی موجودی ھا

- خسارت ھای وارده به وسایل، موجودی مواد و نیز وسایل و مواد در حال حمل

- خسارت ھای وارده به ویترین ھا و شیشه ھای داخل و خارج از محوطه تحت پوشش

- خسارت ھای ناشی از خرابی خطوط تلفن

-خسارت ھای ناشی از قطع برق، گاز و آب

 

جستجو در سایر منابع نتیجه زیر را در برداشته است:

در خواست از مشتریان برای اعلام نیاز بیمه ای

 

منبع:

وب سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

مبانی فنی در موسسات بیمه

مبانی فنی در موسسات بیمه

غلامحسین جباری
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی