تبلیغ تاپ 1
میزکار کاربران
تصمیم درست برآیند فلسفه ای درست و استوار است. - کونوسوکی ماتسوشیتا

بخشنامه ضوابط تدوین و عرضه محصولات بیمه ای جدید مشتمل بر شش بخش است:

 

 

١- پوشش بیمه ای که موضوعات بیمه ای یا خطرات جدیدی را تحت پوشش قرار دھد و قبلاً توسط ھیچ شرکت بیمه ای طراحی و عرضه نشده باشد از نظر این بخشنامه محصول بیمه ای جدید محسوب می شود.

1-1-محصولات بیمه ای که نرخ و شرایط آنھا در ضوابط مصوب شورای عالی بیمه و یا توسط بیمه مرکزی تعیین شده است مشمول تعریف فوق نخواھند بود.

٢- شرکت بیمه موظف است محصول بیمه ای جدید را در شورای فنی آن شرکت بررسی و تایید و در صورت تطبیق با قانون بیمه، مقررات، اصول و قواعد بیمه ای با لحاظ موارد زیر برای اخذ مجوز به بیمه مرکزی ارسال نماید.

2-1- تعیین بازار ھدف و متقاضیان بالقوه و بالفعل، برآورد حق بیمه، خسارت و تعداد بیمه نامه در دوره اجرای آزمایشی.

2-2-تھیه فرم پیشنھاد.

2-3- تھیه نمونه شرایط عمومی بیمه نامه مشتمل بر حداقل سرفصل ھای: اساس قرارداد، تعریف اصطلاحات (بیمه گر، بیمه گذار، ذینفع، حق بیمه، موضوع بیمه، فرانشیز، مدت اعتبار بیمه نامه)خطرات و خسارت ھا و ھزینه ھای تحت پوشش، خسارت ھای مستثنی شده و خسارت ھای غیرقابل جبران، وظایف و تعھدات بیمه گذار، فسخ و انفساخ قرارداد بیمه، نحوه تعیین و پرداخت خسارت.

2-4-نرخ کارمزد برای شبکه فروش و کارمزد اتکایی اجباری در صورت لزوم.

2-5-نرخ حق بیمه پیشنھادی با استناد به سوابق خسارتی گذشته، تجربه سایرکشورھا و یا بر پایه روش ھای علمی و مستدل (در صورت لزوم بر اساس دسته بندی ریسک).

2-5-1-در محصولات بیمه ھای زندگی مشخص نمودن جدول مرگ و میر و تعیین نرخ بھره فنی در محاسبه نرخ حق بیمه الزامی است.

2-6-تعیین محدوده جغرافیایی برای اجرای آزمایشی .

2-7-تعیین تمھیدات لازم برای بیمه اتکایی از قبیل نوع قرارداد، بیمه گر یا کارگزار اتکایی و سھم نگھداری حسب مورد.

2-8- اعلام نام و مشخصات طراح محصول بیمه ای جدید.

2-9- اعلام نام تجاری محصول بیمه ای جدید.

 

3-بیمه مرکزی پس از بررسی، مجوز اجرای آزمایشی محصولات بیمه ای مورد تایید را صادر می نماید. در دوره اجرای آزمایشی، عرضه این محصول انحصاراً در اختیار شرکت بیمه ذیربط خواھد بود.

 

4-شرکت بیمه موظف است حداکثر یک ماه پس از اتمام دوره آزمایشی، گزارش عملکرد محصول بیمه ای مورد تایید را به بیمه مرکزی ارائه نماید. در صورت عدم ارائه گزارش عملکرد در پایان مدت اجرای آزمایشی از سوی شرکت بیمه ذیربط ادامه صدور بیمه نامه ممنوع می باشد. بیمه مرکزی پس از دریافت گزارش عملکرد محصول بیمه ای تصمیم لازم را اتخاذ خواھد نمود.

 

5-شرکت ھای بیمه موظفند حقوق و تکالیف طراحان محصولات بیمه ای جدید را در چارچوب قرارداد مکتوب مشخص نمایند.

 

6-اطلاع رسانی عمومی و عرضه محصول بیمه ای جدید، قبل از اخذ مجوز کتبی از بیمه مرکزی ممنوع می باشد. بیمه مرکزی از عرضه محصول بیمه ای جدید فاقد مجوز لازم ، جلوگیری به عمل آورده و شرکت بیمه ذیربط موظف به جبران خسارت زیاندیدگان خواھد بود.

 

منبع:

وب سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

مدیریت پروژه در سیستم های اطلاعاتی

مدیریت پروژه در سیستم های اطلاعاتی

نازلی عرفانیان
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی