تبلیغ تاپ 1
میزکار کاربران
موفقیت بر روی ستون های شکست شکل می گیرد. - سری چتری

ماده پنجاه و یک الی پنجاه و نه قوانین تاسیس موسسات بیمه ای، در مورد انحلال، ورشکستگی، ادغام یا انتقال عملیات موسسات بیمه می باشد. در این مقاله شرح مختصری از این موارد قانونی آورده شده است:

 

انحلال و ورشکستگى

ماده ۵١ . درصورتى که ورشکستگى یک مؤسسه بیمه اعلام بشود دادگاه مکلف است قبل از اتخاذ ھر گونه تصمیم نظر بیمه مرکزى ایران را جلب نماید. بیمه مرکزى ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف ١۵ روز نظریه خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظریه بیمه مرکزى ایران تصمیم مقتضى اتخاذ خواھد کرد.

ماده ۵٢ . ابطال پروانه یک مؤسسه بیمه براى کلیه عملیات بیمه اى از موارد انحلال مؤسسه است و در این صورت مفاد ماده ۴۴ این قانون اجرا خواھد شد.

 

ماده ۵٣ . تصفیه مؤسسه بیمه ورشکسته طبق قانون تجارت به عمل می آید. در نقاطى که اداره تصفیه امور ورشکستگى وجود ندارد دادگاه بیمه مرکزى ایران را به عنوان قائم مقام اداره تصفیه تعیین می نماید و در حوزه دادگاه ھاى شھرستانى که اداره تصفیه در آ نجا تأسیس گردیده است اداره تصفیه با معاونت بیمه مرکزى ایران امر تصفیه را انجام خواھد داد.

 

انتقال عملیات و ادغام

ماده ۵۴ . مؤسسات بیمه می توانند با موافقت بیمه مرکزى ایران و تصویب شوراى عالى بیمه تمام یا قسمتى از پرتفوى خود را با کلیه حقوق و تعھدات ناشى از آن به یک یا چند مؤسسه بیمه مجاز دیگر واگذار کنند.

 

ماده ۵۵ . تقاضاى انتقال پرتفوى یک مؤسسه بیمه به مؤسسات دیگر بیمه دوبار به فاصله ده روز در روزنامه رسمى کشور و در یکى از روزنامه ھاى کثیرالانتشار تھران و عنداللزوم در یکى از روزنامه ھاى محلى به ھزینه متقاضى از طرف بیمه مرکزى ایران آگھى خواھد شد.

 

ماده ۵۶ . پس از انقضاى سه ماه از تاریخ آخرین آگھى بیمه مرکزى ایران در صورت حصول اطمینان از این که در این انتقال ھیچ یک از حقوق بیمه شدگان و بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنھا تضییع نخواھد شد موافقت خود را با انتقال پرتفوى کتباً به مؤسسه بیمه متقاضى اعلام خواھد داشت.

 

ماده ۵٧ . در صورت موافقت بیمه مرکزى ایران با انتقال پرتفوى این انتقال براى کلیه بیمه شدگان و بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنھا از تاریخ انتقال معتبر خواھد بود.

 

ماده ۵٨ . یک یا چند مؤسسه بیمه می توانند با رعایت مواد ۵۶ و ۵۵ و ۵٧ با موافقت بیمه مرکزى ایران و تصویب شوراى عالى بیمه در یک مؤسسه بیمه دیگر ادغام شوند

 

ماده ۵٩ . بیمه مرکزى ایران به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنھا یا به ملاحظات اقتصادى و حمایت امر بیمه می تواند با تأیید شوراى عالى بیمه و تصویب مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران مؤسسات بیمه اى را که وضع مالى یا ادارى آنھا رضایت بخش نیست مکلف نماید که در یکى از مؤسسات بیمه دیگرى که موافق باشند ادغام شوند و در صورتى که ادغام صورت نگیرد پروانه مؤسسه اى که وضع مالى یا ادارى آن رضایت بخش نیست طبق مقررات این قانون لغو خواھد شد. تصمیم بیمه مرکزى ایران علاوه بر ابلاغ کتبى به مؤسسات موردنظر در روزنامه رسمى کشور و در یکى از روزنامه ھاى کثیرالانتشار تھران و عنداللزوم در یکى از روزنامه ھاى محلى به اطلاع عموم خواھد رسید.

 

منبع:

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

درک سهام :آنچه که باید درباره سهام و بورس اوراق بهادار بدانید

مایکل سینسر
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی