تبلیغ تاپ 1
میزکار کاربران
اصلی ترین مشکل ما انتخاب افکار صحیح و درست است - دیل کارنگی

این گونه صورتحساب‌ها توسط کلیه عرضه کنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات که به عرضه کلی یا جزئی کالاها و خدمات اشتغال دارند ، مورد استفاده قرار می‌گیرد . این گونه صورتحساب‌ها در معاملات بین فعالان اقتصادی با یکدیگر و همچنین بین فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان مورد استفاده بوده و از نظر قطع در اندازه‌های مختلف و از نظر قالب در اشکال گوناگون ، حسب نیاز مؤدیان ، مورد استفاده قرار می‌گیرند و به صورت رایانه‎‌ای یا دستی صادر می‌شوند . 
 

ترتیب درج اطلاعات و تکمیل این گونه صورت حسابها به قرار زیر خواهند بود: 


1. صورتحساب فروش کالا می‌باید برخوردار از شماره سریال چاپی و یا شماره سریال صادره توسط سیستم‌های رایانه‌ای باشد و تاریخ صدور به تقویم هجری شمسی بر روی آن درج گردد . 


2. اقلام اطلاعاتی ضروری در بخش مشخصات فروشنده: نام/ عنوان فروشنده ، شماره اقتصادی فروشنده (در مورد اشخاص حقوقی) و شماره شناسایی ملی (در مورد اشخاص حقیقی) ، نشانی کامل و کدپستی فروشنده ، می‌باشند . این اطلاعات به هر ترتیب مورد نظر فعالان اقتصادی و در هر قسمت از صورتحساب می‌تواند درج گردد و قابل قبول خواهد بود . 


3. اقلام اطلاعاتی ضروری در بخش مشخصات خریدار شامل: نام/ عنوان خریدار ، شماره اقتصادی خریدار (در مورد اشخاص حقوقی) و شماره شناسایی ملی (در مورد اشخاص حقیقی) ، نشانی کامل و کدپستی خریدار می‌باشد . 
تذکر: مالیات‌ها و عوارض مندرج در صورتحساب‌هایی که اطلاعات خریدار به طور کامل و مطابق این بند درج نگردیده باشد به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا استرداد ، براساس مفاد ماده (17) قانون ، نخواهد بود . 


4. حداقل اقلام اطلاعاتی که در هر ردیف مورد معامله می‌باید درج گردد ، شامل: عنوان مورد معامله ، مقدار یا تعداد ، واحد اندازه‌گیری ، مبلغ واحد ، مبلغ کل ، مجموع مالیات و عوارض متعلق قانونی و کل مبلغ قابل پرداخت خواهد بود . 

 

مرحله سوم چرخه درآمد صدور صورتحساب است. اصطلاح صورت حساب کردن به معنای اعلام مبلغی است که مشتری باید بابت کالا یا خدمات ارائه شده به شرکت پرداخت کند.

 

دو فعالیت اصلی در این مرحله:

1- صدور صورتحساب برای مشتری

2- نگهداری حساب های دریافتنی مشتریان

شکل زیر جریان کار این دو مرحله را نشان می دهد:

 

 

صدور صورتحساب برای مشتری:

اصلی ترین سندی که در این مرحله تهیه می شودصورتحساب فروش است. بخش تهیه صورتحساب عهده دار وظایف زیر است:

-  کنترل شماره ترتیب حمل کالا

- مقایسه مدارک حمل با سفارش فروش مشتری

- ثبت اطلاعات مربوط از روی این مدارک در صورتحساب فروش

- ثبت قیمت و تخفیفات

- انجام محاسبات لازم و تعیین جمع مبلغ صورتحساب

- تهیه صورت خلاصه ای از صورت حساب های صادره

 

استفاده از سیستم های دارای پردازش مستقیم در افزایش سرعت پردازش و صدور صورتحساب فروش موثر است.استفاده از سیستم های اطلاعاتی یکپارچه (ERP) علاوه بر افزایش سرعت فعالیت ، امکان ادغام فرآیند صورتحساب را با فعالیت های بازاریابی و فروش فراهم می کند.

استفاده از فناوری های جدیدی مانند مبادله الکترونیکی داده ها نه تنها منجر به افزایش سرعت مبادلات و صدور صورتحساب و دریافت وجه می شود بلکه با حذف پردازش اسناد کاغذی، موجب صرفه جویی قابل توجه در هزینه های شرکت برای پردازش اسناد کاغذی و نگهداری و بایگانی ان ها می شود.

 

تهدید ها و کنترل ها:

تهدید 1) وجود سیستم غیر یکپارچه و بی دقتی در صدور صورتحساب فروش

کنترل1) تفکیک وظایف صدور فاکتور و ارسال کالا

 

تهدید2) اشتباه در صدور صورتحساب فروش

کنترل2) تنظیم سیستم برای ورود خودکار داده های قیمت گذاری شده

 

نگهداری حساب های دریافتنی مشتریان:

به طور کلی شرکت ها با استفاده از دو روش حسابهای دریافتنی شان را نگه می دارند:

1- سیستم مانده انفرادی صورتحساب فروش

در این روش مشتری بدهی خود را طبق صورت حساب پرداخت می کند . دو نسخه برای مشتری ازسال می شود و درخواست می شود که یک نسخه را به همراه وجه پرداختی برگرداند.

مزایای این مرحله امکان تجزیه و تحلیل سنی صورتحساب فروش برای پیشنهاد تخفیف و افزایش اعتبار. یکی دیگر از مزایا ایجاد دریافت های یک نواختی در طی ماه می باشد. از معایب این روش افزایش پیچیدگی نگهداری اطلاعات هر یک از صورتحساب هر مشتری.

 

2- روش مانده تجمعی صورتحساب:

در این روش مشتریان به جای پرداخت مبلغ هر صورتحساب مبلغ مندرج در صورتحساب ماهیانه را پرداخت می کنند. این روش برای شرکت های خرده فروشی که فروش های با مبالغ کم دارند مناسب است.

 

تهدید ها و کنترل ها:

تهدید1) اشتباه در نگهداری حساب مشتریان

کنترل1) کنترل های ویرایشی، مقایسه جمع های دسته ای تعداد سفارش های دریافتی ، بارنامه ها و فاکتورهای صادر شده

 

تهدید2) صدور اعلامیه های بستانکار اشتباه و ناصحیح است.

کنترل2) تفکیک وظایف

 

منابع:

کتاب سیستم های اطلاعاتی دکتر مهدی مرادی

سایت ترازنامه

 

 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
حسین محمدیان |   1395/09/23 15:05:14   |
1     1
صورتحساب به معنای اعلام مبلغی است که مشتری باید بابت کالا یا خدمات به شرکت پرداخت کند . این اطلاع با تهیه و ارسال فاکتور فروش صورت می گیرد . دو فعالیت کلیدی در این مرحله 1 - صدور صورتحساب برای مشتری 2 - نگهداری حسابهای مشتری . است فعالیتهای فوق توسط دایره صورتحساب فروش و دایره حسابهای دریافتنی انجام می شود .
تهیه صورتحساب نباید زیر نظر مدیریت فروش باشد . باید زیر نظر رئیس حسابداری و مدیر مالی باشد .
وظایف تهیه کننده صورتحساب عبارتست از 1 - کنترل شماره ترتیب حمل کالا 2 - مقایسه مدارک حمل با سفارش فروش مشتری 3 - ثبت اطلاعات از روی مدارک در صورتحساب فروش 4 - ثبت قیمت و تخفیفات با توجه به فهرست قیمت ها 5 - انجام محاسبات لازم و تعیین جمع مبلغ صورتحساب 6 - تهیه صورت خلاصه ای از صورتحسابهای صادره
با استفاده از سیستم های دارای پردازش مستقیم و سیستم های اطلاعاتی یکپارچه ( ERP) علاوه بر افزایش سرعت گردش نقدینگی موجب افزایش رضایت مشتریان ودر نتیجه افزایش فروش می شود .
تهدید ها و کنترل ها : تهدید 1 ) عدم صدور صورتحساب : باعث ارائه اطلاعات اشتباه در باره میزان فروش ها - موجودی کالا - حسابهای دریافتنی شرکت می شود . کنترل 1 ) تفکیک وظایف صدور فاکتور و حمل کالا و تطبیق دوره ای صورتحسابها با سفارش های فروش
تهدید 2 ) اشتباه در صدور صورتحساب فروش کنترل 2 ) تنظیم سیستم برای ورود خودکار داده های قیمت گذاری شده .
نگه داری حساب های دریافتنی مشتریان : شرکتها با استفاده از 2روش حسابهای دریافتنی شان را نگه داری می کنند . 1 - روش مانده انفرادی صورتحساب فروش 2 - روش مانده تجمعی صورتحساب فروش .
که 3تفاوت عمده بین آنها وجود دارد که عبارتست از 1 - زمان پرداخت وجه صورتحسابها توسط مشتریان 2 - نحوه به هنگام کردن فایل حسابهای دریافتنی مشتریان 3 - ساختار صورتحساب ماهانه ارسالی برای مشتریان
تهدیدها و کنترل ها : تهدید 1 ) اشتباه درنگه داری حساب مشتریان . کنترل 1 ) کنترل های ویرایشی بمنظور اطمینان از ثبت صحیح حسابها ومقایسه جمع های دسته ای تعداد سفارش های دریافتی بارنامه ها و فاکتور های صادر شده . تهدید 2 ) صدور اعلامیه های بستانکار اشتباه و ناصحیح است . کنترل 2 ) تفکیک وظایف . مهمترین کاهش ریسک این تهدید می باشد .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Hamidah Ghane |   1397/03/20 09:14:07   |
مرحل صدور صورتحساب فروش:
کنترل شماره ترتیب حمل کالا

- مقایسه مدارک حمل با سفارش فروش مشتری

- ثبت اطلاعات مربوط از روی این مدارک در صورتحساب فروش

- ثبت قیمت و تخفیفات

- انجام محاسبات لازم و تعیین جمع مبلغ صورتحساب

- تهیه صورت خلاصه ای از صورت حساب های صادره
Hamidah Ghane |   1397/03/20 09:16:57   |
سوال
تهدیدات وکنترل های صورتحساب فروش را نام ببرید
تهدید 1) وجود سیستم غیر یکپارچه و بی دقتی در صدور صورتحساب فروش
کنترل1) تفکیک وظایف صدور فاکتور و ارسال کالا
تهدید2) اشتباه در صدور صورتحساب فروش
کنترل2) تنظیم سیستم برای ورود خودکار داده های قیمت گذاری شده
meysam gholami |   1395/10/10 17:23:53   |
0     0
ترتیب درج اطلاعات و تکمیل این گونه صورت حسابها به قرار زیر خواهند بود:


1. صورتحساب فروش کالا می‌باید برخوردار از شماره سریال چاپی و یا شماره سریال صادره توسط سیستم‌های رایانه‌ای باشد و تاریخ صدور به تقویم هجری شمسی بر روی آن درج گردد .


2. اقلام اطلاعاتی ضروری در بخش مشخصات فروشنده: نام/ عنوان فروشنده ، شماره اقتصادی فروشنده (در مورد اشخاص حقوقی) و شماره شناسایی ملی (در مورد اشخاص حقیقی) ، نشانی کامل و کدپستی فروشنده ، می‌باشند . این اطلاعات به هر ترتیب مورد نظر فعالان اقتصادی و در هر قسمت از صورتحساب می‌تواند درج گردد و قابل قبول خواهد بود .


3. اقلام اطلاعاتی ضروری در بخش مشخصات خریدار شامل: نام/ عنوان خریدار ، شماره اقتصادی خریدار (در مورد اشخاص حقوقی) و شماره شناسایی ملی (در مورد اشخاص حقیقی) ، نشانی کامل و کدپستی خریدار می‌باشد .
تذکر: مالیات‌ها و عوارض مندرج در صورتحساب‌هایی که اطلاعات خریدار به طور کامل و مطابق این بند درج نگردیده باشد به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا استرداد ، براساس مفاد ماده (17) قانون ، نخواهد بود .


4. حداقل اقلام اطلاعاتی که در هر ردیف مورد معامله می‌باید درج گردد ، شامل: عنوان مورد معامله ، مقدار یا تعداد ، واحد اندازه‌گیری ، مبلغ واحد ، مبلغ کل ، مجموع مالیات و عوارض متعلق قانونی و کل مبلغ قابل پرداخت خواهد بود .مرحله سوم چرخه درآمد صدور صورتحساب است. اصطلاح صورت حساب کردن به معنای اعلام مبلغی است که مشتری باید بابت کالا یا خدمات ارائه شده به شرکت پرداخت کند.دو فعالیت اصلی در این مرحله:

1- صدور صورتحساب برای مشتری

2- نگهداری حساب های دریافتنی مشتریان
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهدیه محمدنیا |   1395/10/11 12:15:32   |
0     0
دو فعالیت اصلی در مرحله صدورصورتحساب فروش:
1- صدور صورتحساب برای مشتری
2- نگهداری حساب های دریافتنی مشتریان
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مرتضی انوری |   1395/10/24 00:07:05   |
1     0
صورتحساب کردن به چه معنی است و دو نوع از فعالیت های مهم آن را نام ببرید؟
اعلام کردن مبلغی که مشتری بابت اخذ کالا یا خدمات باید به سازمان پرداخت کند
1- صدور صورتحساب فروش(به زبان خودمان همان فاکتور می باشد)اصلی ترین سندی که در این مرحله تهیه می شود می باشد.
2- نگه داری حساب های دریافتنی مشتریان(به عبارتی لفظ چوب خط قدیم )به عبارتی حساب کتابش را داشته باشیم
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حمیدرضا زمانی نیسیانی |   1395/10/30 17:03:00   |
0     0
مرحله سوم چرخه درآمد صدور صورتحساب است. اصطلاح صورت حساب کردن به معنای اعلام مبلغی است که مشتری باید بابت کالا یا خدمات ارائه شده به شرکت پرداخت کند.دو فعالیت اصلی در این مرحله:
1- صدور صورتحساب برای مشتری
2- نگهداری حساب های دریافتنی مشتریان
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حمیدرضا زمانی نیسیانی |   1395/10/30 17:15:06   |
0     0
انواع سیستم های صدور صورتحساب :
1-سیستم پس فاکتور :
صورتحساب فروش که پس از دریافت یک نسخه از بارنامه از دایره ی ترابری صادر می شود در این سیستم صورتحساب پس از تایید حمل و ارسال کالا صادر می شود و در شرکت های تولیدی کاربرد دارد زیرا اغلب بین دریافت سفارش و حمل وتحویل کالا فاصله ی زمانی وجود دارد.
2-سیستم پیش فاکتور :
در این حالت صورتحساب به محض تصویب سفارش تهیه می شود اما فرستاده نمیشود در این زمان فایل های موجودی کالا حساب های دریافتنی و دفتر کل بهنگام میشوند سیستم های پیش فاکتور نیاز به برخی اسناد و مدارک را از بین می برد ودر شرکت هایی که از سیستم پستی سفارش استفاده میکنند بکار می رود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علی ناصریان اصل |   1395/10/30 20:40:13   |
0     0
صدور صورتحساب برای مشتری:

اصلی ترین سندی که در این مرحله تهیه می شودصورتحساب فروش است. بخش تهیه صورتحساب عهده دار وظایف زیر است:

- کنترل شماره ترتیب حمل کالا

- مقایسه مدارک حمل با سفارش فروش مشتری

- ثبت اطلاعات مربوط از روی این مدارک در صورتحساب فروش

- ثبت قیمت و تخفیفات

- انجام محاسبات لازم و تعیین جمع مبلغ صورتحساب

- تهیه صورت خلاصه ای از صورت حساب های صادرهاستفاده از سیستم های دارای پردازش مستقیم در افزایش سرعت پردازش و صدور صورتحساب فروش موثر است.استفاده از سیستم های اطلاعاتی یکپارچه (ERP) علاوه بر افزایش سرعت فعالیت ، امکان ادغام فرآیند صورتحساب را با فعالیت های بازاریابی و فروش فراهم می کند.

استفاده از فناوری های جدیدی مانند مبادله الکترونیکی داده ها نه تنها منجر به افزایش سرعت مبادلات و صدور صورتحساب و دریافت وجه می شود بلکه با حذف پردازش اسناد کاغذی، موجب صرفه جویی قابل توجه در هزینه های شرکت برای پردازش اسناد کاغذی و نگهداری و بایگانی ان ها می شود.تهدید ها و کنترل ها:

تهدید 1) وجود سیستم غیر یکپارچه و بی دقتی در صدور صورتحساب فروش

کنترل1) تفکیک وظایف صدور فاکتور و ارسال کالاتهدید2) اشتباه در صدور صورتحساب فروش

کنترل2) تنظیم سیستم برای ورود خودکار داده های قیمت گذاری شده
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمدحسن ابوترابی |   1395/10/30 21:18:53   |
0     0
اصطلاح صورت حساب کردن به معنای اعلام مبلغی است که مشتری باید بابت کالا یا خدمات ارائه شده به شرکت پرداخت کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
شهرزاد مهرگان |   1395/11/04 00:47:20   |
0     0
دو فعالیت اصلی در صدور صورتحساب فروش را نام ببرید؟
1- صدور صورتحساب برای مشتری
2- نگهداری حساب های دریافتنی مشتریان
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فریبا میر تقی |   1396/01/28 08:09:46   |
0     0
با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور شکل استاندارد صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات را برای کلیه عرضه کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات در سطح کشور اعلام نموده است.

دو نمونه قالب صورتحساب فروش کالا در این خصوص ارائه شده که یکی مخصوص ماشین های فروش (pos)مورد استفاده در فروشگاه های عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی و دیگری در سایر مبادلات کالاها و خدمات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مالیات ها و عوارض پرداختی طی صورتحساب صادره توسط ماشین های فروش در صورتی که نام و مشخصات خریدار در آن درج نگردد، قابل احتساب به عنوان اعتبار مالیاتی برای مودیان ثبت نام شده نظام مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود، مگر اینکه فروشنده مشخصات کامل خریدار را در صورتحساب درج و نسبت به مهر و تمضای آن اقدام نماید.

به دلیل وجود اعتبار مالیاتی برای مؤدیان ثبت نام شده در مالیات بر ارزش افزوده و کسر یا استرداد این مالیات های پرداختی به استناد صورتحسابهای صادره، تکمیل کلیه اقلام اطلاعاتی، مندرج در نمونه صورتحسابهای فروش و کالا و ارائه خدمات، مورد نیاز می باشد و برای استفاده از مزایای قانونی نقش اساسی دارند.

با اینگونه صورتحسابها معمولاً در فروشگاه های عرضه کالا و ارائه خدمات به مصرف کننده نهایی صادر می گردد و در هنگام صدور اینگونه صورتحسابها خریدار معمولاً قابل شناسایی و ثبت در صورتحساب نمی باشد.

ترتیب درج اطلاعات و تکمیل اینگونه صورتحساب ها به قرار زیر می باشد:

شماره سریال چاپی و یا صادره توسط سیستم رایانه ای;
تاریخ صدور به تقویم هجری شمسی;
اطلاعاتی در بخش مشخصات فروشنده شامل: نام/عنوان فروشنده، شماره اقتصادی فروشنده ( در مورد اشخاص حقوقی) یا شماره شناسایی ملی ( در مورد اشخاص حقیقی)، نشانی کامل و کد پستی ۱۰ رقمی;
حداقل اقلام اطلاعاتی در بخش مشخصات مورد معامله شامل: عنوان مورد معامله، مقدار یا تعداد و کل مبلغ قابل پرداخت ( با احتساب مالیات و عوارض متعلق);
درج کد کالا در ستون مربوطه، براساس استاندارد ملی ایران کد ;
ثبت تخفیف اعطایی به هر یک از ردیف های مورد معامله، در ردیف متعلق; (در غیر اینصورت مبلغ تخفیف قابل کسر از مأخذ مالیات و عوارض نخواهد بود.)
درج جمع کل بهای کالاها و خدمات عرضه شده و مالیات و عوارض مربوط در ذیل صوتحساب;

تذکر: مالیاتها و عوارض مندرج در صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش، به دلیل عدم درج مشخصات خریدار، قابل محاسبه به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات های وصول شده و یا استرداد توسط خریدار بر اساس ماده (۱۷) قانون، نخواهد بود. در موارد خاص خریدار بایستی صورتحساب براساس نمونه شماره ۱ از فروشنده اخذ نماید.

از تاریخ ۱/۷/۸۷ کلیه عرضه کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ملزم به رعایت صدور صورتحساب مطابق دستورالعمل می باشند و بدیهی است درج هرگونه اطلاعات افزون بر موارد مندرج در دستورالعمل مربوطه، در صورتحساب های صادره توسط فعالان اقتصادی، حسب نیازهای عملیاتی ایشان، بلامانع خواهد بود و اقلام اطلاعاتی مشخص شده فقط مشخص کننده حداقل های لازم می باشد.

فعالان اقصادی که مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، بایستی اقدام به صدور صورتحساب مطابق دستورالعمل صادره نمایند ولیکن، نمی توانند قبل از مشمولیت و اقدام به ثبت نام، نسبت به محاسبه و اخذ مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند و از مزایای قانونی این نظام مالیاتی برخوردار گردند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
صفیه مزیدی شرف آبادی |   1396/01/31 03:16:17   |
0     0
صورتحساب فروش کالا می‌باید برخوردار از شماره سریال چاپی و یا شماره سریال صادره توسط سیستم‌های رایانه‌ای باشد و تاریخ صدور به تقویم هجری شمسی بر روی آن درج گردد .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مریم مجتهدزاده |   1396/02/19 07:27:30   |
1     0
مالیات ها و عوارض پرداختی طی صورتحساب صادره توسط ماشین های فروش در صورتی که نام و مشخصات خریدار در آن درج نگردد، قابل احتساب به عنوان اعتبار مالیاتی برای مودیان ثبت نام شده نظام مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود، مگر اینکه فروشنده مشخصات کامل خریدار را در صورتحساب درج و نسبت به مهر و تمضای آن اقدام نماید.

به دلیل وجود اعتبار مالیاتی برای مؤدیان ثبت نام شده در مالیات بر ارزش افزوده و کسر یا استرداد این مالیات های پرداختی به استناد صورتحسابهای صادره، تکمیل کلیه اقلام اطلاعاتی، مندرج در نمونه صورتحسابهای فروش و کالا و ارائه خدمات، مورد نیاز می باشد و برای استفاده از مزایای قانونی نقش اساسی دارند.

با اینگونه صورتحسابها معمولاً در فروشگاه های عرضه کالا و ارائه خدمات به مصرف کننده نهایی صادر می گردد و در هنگام صدور اینگونه صورتحسابها خریدار معمولاً قابل شناسایی و ثبت در صورتحساب نمی باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
|   1396/02/22 12:55:30   |
0     0
مرحله سوم چرخه درامد صدور صورتحساب است به معنای اعلام مبلغی است که مشتری باید بابت کالا یا خدمات ارائه شده به شرکت پرداخت کند

دو فعالیت اصلی در این مرحله :
١- صدور صورتحساب برای مشتری
٢- نگهداری حساب های دریافتنی سفارش

تهیه صورتحساب عهده دار وظایف زیر است :
١- کنترل شماره ترتیب حمل کالا
٢- ثبت اطلاعات مربوط از روی این مدارک در صورتحساب فروش
٣- ثبت قیمت و تخفیفات
٤- انجام محاسبات لازم و تعیین جمع مبلغ صورتحساب
٥- تهیه صورت خلاصه ای از صورتحسابهای صادره

تهدید ها و کنترل ها :
تهدید١- وجود سیستم غیر یکپارچه وبی دقتی در صدور صورتحساب فروش
کنترل١- تفکیک وظایف صدور فاکتور و ارسال کالا
تهدید٢- اشتباه در صورتحساب فروش
کنترل ٢- تنظیم سیستم برای ورود خودکار داده های قیمت گذاری شده
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه فراشاهیان |   1396/02/29 10:54:40   |
0     0
ترتیب درج اطلاعات درصورت حسابها برچه اساسی خواهد بود ؟
1. صورتحساب فروش کالا می‌باید برخوردار از شماره سریال چاپی و یا شماره سریال صادره توسط سیستم‌های رایانه‌ای باشد و تاریخ صدور به تقویم هجری شمسی بر روی آن درج گردد .
2. اقلام اطلاعاتی ضروری در بخش مشخصات فروشنده: نام/ عنوان فروشنده ، شماره اقتصادی فروشنده (در مورد اشخاص حقوقی) و شماره شناسایی ملی (در مورد اشخاص حقیقی) ، نشانی کامل و کدپستی فروشنده ، می‌باشند . این اطلاعات به هر ترتیب مورد نظر فعالان اقتصادی و در هر قسمت از صورتحساب می‌تواند درج گردد و قابل قبول خواهد بود .
3. اقلام اطلاعاتی ضروری در بخش مشخصات خریدار شامل: نام/ عنوان خریدار ، شماره اقتصادی خریدار (در مورد اشخاص حقوقی) و شماره شناسایی ملی (در مورد اشخاص حقیقی) ، نشانی کامل و کدپستی خریدار می‌باشد .
4. حداقل اقلام اطلاعاتی که در هر ردیف مورد معامله می‌باید درج گردد ، شامل: عنوان مورد معامله ، مقدار یا تعداد ، واحد اندازه‌گیری ، مبلغ واحد ، مبلغ کل ، مجموع مالیات و عوارض متعلق قانونی و کل مبلغ قابل پرداخت خواهد بود .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه فراشاهیان |   1396/02/29 10:57:43   |
0     0
مرحله سوم چرخه درآمد راشرح داده ودوفعالیت این مرحله راذکر کنید ؟
مرحله سوم چرخه درآمد صدور صورتحساب است. اصطلاح صورت حساب کردن به معنای اعلام مبلغی است که مشتری باید بابت کالا یا خدمات ارائه شده به شرکت پرداخت کند.
دو فعالیت اصلی در این مرحله:
1- صدور صورتحساب برای مشتری
2- نگهداری حساب های دریافتنی مشتریان
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه فراشاهیان |   1396/02/29 11:01:17   |
0     0
بخش تهیه صدور صورتحساب برای مشتری عهده دار چه وظایفی است؟
- کنترل شماره ترتیب حمل کالا
- مقایسه مدارک حمل با سفارش فروش مشتری
- ثبت اطلاعات مربوط از روی این مدارک در صورتحساب فروش
- ثبت قیمت و تخفیفات
- انجام محاسبات لازم و تعیین جمع مبلغ صورتحساب
- تهیه صورت خلاصه ای از صورت حساب های صادره
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه فراشاهیان |   1396/02/29 11:22:05   |
0     0
تهدیدها وکنترل ها دراستفاده از سیستم های اطلاعاتی یکپارچه (ERP) را ذکر کنید.
تهدید 1) وجود سیستم غیر یکپارچه و بی دقتی در صدور صورتحساب فروش
کنترل1) تفکیک وظایف صدور فاکتور و ارسال کالا
تهدید2) اشتباه در صدور صورتحساب فروش
کنترل2) تنظیم سیستم برای ورود خودکار داده های قیمت گذاری شده
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه فراشاهیان |   1396/02/29 11:31:14   |
0     0
تهدیدات وکنترل ها درنگهداری حساب های دریافتنی مشتریان را ذکر کنید ؟
تهدید1) اشتباه در نگهداری حساب مشتریان
کنترل1) کنترل های ویرایشی، مقایسه جمع های دسته ای تعداد سفارش های دریافتی ، بارنامه ها و فاکتورهای صادر شده
تهدید2) صدور اعلامیه های بستانکار اشتباه و ناصحیح است.
کنترل2) تفکیک وظایف
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
جعفری پور |   1397/02/01 11:02:21   |
0     0
وظایف تهیه کننده صورتحساب عبارتست از 1 - کنترل شماره ترتیب حمل کالا 2 - مقایسه مدارک حمل با سفارش فروش مشتری 3 - ثبت اطلاعات از روی مدارک در صورتحساب فروش 4 - ثبت قیمت و تخفیفات با توجه به فهرست قیمت ها 5 - انجام محاسبات لازم و تعیین جمع مبلغ صورتحساب 6 - تهیه صورت خلاصه ای از صورتحسابهای صادره
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
عصمت مسعودی |   1397/03/07 23:30:18   |
0     0
انواع صورتحساب فروش ( فاکتور ) بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم ایران :

در آیین اجرایی ماده ۹۵ ق م م ماده فصل هفتم ماده ۸ انواع صورتحساب به شرح زیر آمده است.

صورتحساب نوع اول : دارای سریال چاپی یا ماشینی ، تاریخ و باید شامل مشخصات کامل فروشنده و خریدار( نشانی دقیق باکد پستی و کد اقتصادی ویا کد ملی خریدار و فروشنده) و مشخصات کالا و خدمت و مقدار و مبلغ  آن باشد

 

صورتحساب نوع دوم :صرفاً در موارد استفاده از(صندوق مکانیزه فروش) یا تجهیزات مشابه صادره می شود و

باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ وحداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام،نام خانوادگی، شماره اقتصادی، نشانی کامل وکد پستی فروشنده ومشخصات کامل یاخدمات ارائه شده، مقدارومبلغ آن باشد

 

سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ۹۶/۰۳/۲۰ طی بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۴۱ مجددا یک نوع صورتحساب دیگر به صورتحساب قبلی اضافه و تعداد صورتحسابهای تعیین شده برای استفاده در معاملات را  سه نوع معرفی و اعلام نمود .در زیر تعریف صورتحساب نوع سوم آمده است .

 

صورتحساب نوع سوم :(صورتحساب الکترونیکی) که دارای شماره سریال ماشینی ،تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی ،شماره اقتصادی و نشانی کامل و کد پستی و مشخصات کالا و خدمات ارایه شده ، مقدار و مبلغ بوده و از طریق سامانه آنلاین معاملات صادر و دارای کد رهگیری سازمان امور مالیاتی می باشد.به نظر می رسد سازمان امور مالیاتی استفاده از این نوع صورتحساب را برای شرکت های تجاری فعال در فضای اینترنت( مانند دیجی کالا ، اسنپ و تپ سی و امثالهم ) طراحی و برای استفاده ابلاغ کرده است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه السادات سالاری |   1397/03/16 10:01:39   |
0     0
انواع سیستم های صدور صورتحساب :
1-سیستم پس فاکتور :
صورتحساب فروش که پس از دریافت یک نسخه از بارنامه از دایره ی ترابری صادر می شود در این سیستم صورتحساب پس از تایید حمل و ارسال کالا صادر می شود و در شرکت های تولیدی کاربرد دارد زیرا اغلب بین دریافت سفارش و حمل وتحویل کالا فاصله ی زمانی وجود دارد.
2-سیستم پیش فاکتور :
در این حالت صورتحساب به محض تصویب سفارش تهیه می شود اما فرستاده نمیشود در این زمان فایل های موجودی کالا حساب های دریافتنی و دفتر کل بهنگام میشوند سیستم های پیش فاکتور نیاز به برخی اسناد و مدارک را از بین می برد ودر شرکت هایی که از سیستم پستی سفارش استفاده میکنند بکار می رود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
پریناز پارسی مهر |   1397/03/19 15:03:59   |
0     0
مقررات صدور صورتحساب فروش کالا و ارایه خدمات:
با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور شکل استاندارد صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات را برای کلیه عرضه کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات در سطح کشور اعلام نموده است
دو نمونه قالب صورتحساب فروش کالا در این خصوص ارائه شده که یکی مخصوص ماشین های فروش (pos)مورد استفاده در فروشگاه های عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی و دیگری در سایر مبادلات کالاها و خدمات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مالیات ها و عوارض پرداختی طی صورتحساب صادره توسط ماشین های فروش در صورتی که نام و مشخصات خریدار در آن درج نگردد، قابل احتساب به عنوان اعتبار مالیاتی برای مودیان ثبت نام شده نظام مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود، مگر اینکه فروشنده مشخصات کامل خریدار را در صورتحساب درج و نسبت به مهر و تمضای آن اقدام نماید
به دلیل وجود اعتبار مالیاتی برای مؤدیان ثبت نام شده در مالیات بر ارزش افزوده و کسر یا استرداد این مالیات های پرداختی به استناد صورتحسابهای صادره، تکمیل کلیه اقلام اطلاعاتی، مندرج در نمونه صورتحسابهای فروش و کالا و ارائه خدمات، مورد نیاز می باشد و برای استفاده از مزایای قانونی نقش اساسی دارند
با اینگونه صورتحسابها معمولاً در فروشگاه های عرضه کالا و ارائه خدمات به مصرف کننده نهایی صادر می گردد و در هنگام صدور اینگونه صورتحسابها خریدار معمولاً قابل شناسایی و ثبت در صورتحساب نمی باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
پریناز پارسی مهر |   1397/03/19 15:05:17   |
0     0
ترتیب درج اطلاعات و تکمیل اینگونه صورتحساب ها به قرار زیر می باشد:
1.شماره سریال چاپی و یا صادره توسط سیستم رایانه ای;
2.تاریخ صدور به تقویم هجری شمسی;
3.اطلاعاتی در بخش مشخصات فروشنده شامل: نام/عنوان فروشنده، شماره اقتصادی فروشنده ( در مورد اشخاص حقوقی) یا شماره شناسایی ملی ( در مورد اشخاص حقیقی)، نشانی کامل و کد پستی ۱۰ رقمی;
4.حداقل اقلام اطلاعاتی در بخش مشخصات مورد معامله شامل: عنوان مورد معامله، مقدار یا تعداد و کل مبلغ قابل پرداخت ( با احتساب مالیات و عوارض متعلق);
5.درج کد کالا در ستون مربوطه، براساس استاندارد ملی ایران کد ;
6.ثبت تخفیف اعطایی به هر یک از ردیف های مورد معامله، در ردیف متعلق; (در غیر اینصورت مبلغ تخفیف قابل کسر از مأخذ مالیات و عوارض نخواهد بود.)
7.درج جمع کل بهای کالاها و خدمات عرضه شده و مالیات و عوارض مربوط در ذیل صوتحساب
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
هادی احمدی نسب |   1397/10/10 00:21:12   |
0     0
وظایف تهیه کننده صورتحساب عبارتست از
1 - کنترل شماره ترتیب حمل کالا 2 - مقایسه مدارک حمل با سفارش فروش مشتری 3 - ثبت اطلاعات از روی مدارک در صورتحساب فروش 4 - ثبت قیمت و تخفیفات با توجه به فهرست قیمت ها 5 - انجام محاسبات لازم و تعیین جمع مبلغ صورتحساب 6 - تهیه صورت خلاصه ای از صورتحسابهای صادره
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مریم احمدی |   1397/10/25 00:15:49   |
0     0
فعالان اقصادی که مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، بایستی اقدام به صدور صورتحساب مطابق دستورالعمل صادره نمایند ولیکن، نمی توانند قبل از مشمولیت و اقدام به ثبت نام، نسبت به محاسبه و اخذ مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند و از مزایای قانونی این نظام مالیاتی برخوردار گردند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

 

 

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی

راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی

محمد مهیمتی - محمد عبداله پور
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی