تبلیغ تاپ 1
میزکار کاربران
اگر حس روییدن در تو باشد، حتی در کویر هم رشد خواهی کرد.

بسیاری از پژوهشگران، سرمایه های انسانی را به عنوان یک دارایی استراتژیک با ارزش برای شرکت یاد کرده اند. سرمایه های انسانی بخش مهمی از ارزش نا مشهود یک شرکت می باشند که این دارایی استراتژیک با ارزش اغلب بزرگترین منبع ریسک کسب و کار می باشند.

 

 

نادیده گرفتن ریسک های مربوط به سرمایه ی انسانی می تواند به پیامدهای قابل توجه هم در خصوص سرمایه ی نامشهود و هم سرمایه ی مشهود شرکت منجر شود.

 

بنابراین منابع انسانی یکی از مهمترین منابع در مدیریت کسب و کار می باشد و مدیریت، ریسک منابع انسانی به عنوان یک ضمانت معتبر برای رشد مداوم شرکت در نظر گرفته شده است.

انسان ها هم یکی از منابع ریسک کسب و کار و هم یک بخش مهمی از استراتژی برای برخورد با ریسک و مدیریت آن می باشند.

 

چیزی که ریسک منابع انسانی را از سایر ریسک های کسب و کار متفاوت می سازد، پیچیدگی آن نیست بلکه ارتباط آن با رفتار، انسان و فرهنگ، موقعیت جغرافیایی و ارزش های کشورهای متفاوت، می باشد.

 

در حالی که مدل های تجربی آزمایش شده برای ریسک های مربوط به رشد قیمت ها، نرخ بهره و هزینه ها وجود دارند، مطالعات تجربی و مفاهیم نظری معرف مفاهیم سیستم های مدیریت ریسک منابع انسانی هنوز در ادبیات پژوهش ها نادیده گرفته شده اند.

 

حتی یک تعریف روشن و دقیق از ریسک منابع انسانی به طور جزئی ارائه نشده است.

 

برطبق تعریف ریسک، ریسک منابع انسانی به امکان از دست دادن یا انحراف از اهداف شرکت که منابع انسانی سهمی در فعالیت های عملیاتی آن دارند، اشاره دارد.

 

نادیده گرفتن ریسک های مربوط به سرمایه ی انسانی می تواند به پیامدهای قابل توجه هم در خصوص سرمایه ی نامشهود و هم سرمایه ی مشهود شرکت منجر شود.

 

بنابراین منابع انسانی یکی از مهمترین منابع در مدیریت کسب و کار می باشد و مدیریت، ریسک منابع انسانی به عنوان یک ضمانت معتبر برای رشد مداوم شرکت در نظر گرفته شده است.

 

انسان ها هم یکی از منابع ریسک کسب و کار و هم یک بخش مهمی از استراتژی برای برخورد با ریسک و مدیریت آن می باشند.

 

چیزی که ریسک منابع انسانی را از سایر ریسک های کسب و کار متفاوت می سازد، پیچیدگی آن نیست بلکه ارتباط آن با رفتار، انسان و فرهنگ، موقعیت جغرافیایی و ارزش های کشورهای متفاوت، می باشد.

 

در حالی که مدل های تجربی آزمایش شده برای ریسک های مربوط به رشد قیمت ها، نرخ بهره و هزینه ها وجود دارند، مطالعات تجربی و مفاهیم نظری معرف مفاهیم سیستم های مدیریت ریسک منابع انسانی هنوز در ادبیات پژوهش ها نادیده گرفته شده اند.

 

حتی یک تعریف روشن و دقیق از ریسک منابع انسانی به طور جزئی ارائه نشده است.

 

برطبق تعریف ریسک، ریسک منابع انسانی به امکان از دست دادن یا انحراف از اهداف شرکت که منابع انسانی سهمی در فعالیت های عملیاتی آن دارند، اشاره دارد.

 

منظور از نیروی انسانی، کارکنانی هستند که مهارت‌های ویژه‌ای دارند.

 

شرکت‌ها با از دست دادن پرسنل خود، برتری‌های خود را نیز از دست می‌دهند.

 

نیروی انسانی اگر با شرایط بهتری در کی سازمان دیگر مواجه گردد، شرکت اول را ترک خواهد کرد، به همین دلیل شرکت‌ها دائماً برنامه های تشویقی را برای کارکنان خود اجرا می‌کنند تا درصد از دست دادن آن‌ها تا حد ممکن کاهش یابد.

 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

استاندارد مدیریت ریسک

استاندارد مدیریت ریسک

ابوطالب گرامی
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی