تبلیغ تاپ 1
میزکار کاربران
حتی تصمیم درست اگر خیلی دیر گرفته شود، غلط از آب در می آید. - کرایسلر

باسلام؛

احتراماً، پیرو بخشنامه های شماره94/296348 مورخ 1394/10/15، شماره 95/151700 مورخ 1395/5/16 و شماره 95/329137 مورخ 1395/10/16 موضوع ترجمه بخش های اول تا سوم سند بال II، به پیوست ترجمه بخش چهارم سند مذکور، جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد.

 

باسلام؛

احتراماً، پیرو بخشنامه های شماره94/296348 مورخ 1394/10/15، شماره 95/151700 مورخ 1395/5/16 و شماره 95/329137 مورخ 1395/10/16 موضوع ترجمه بخش های اول تا سوم سند بال II، به پیوست ترجمه بخش چهارم سند مذکور، جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد.

در بخش حاضر از ترجه سند بال دو، به دو موضوع محاسبه ریسک بازار و سرمایه پوششی مورد نیاز برای این نوع ریسک با استفاده از مدل های داخلی مورد استفاده توسط بانک ها و سپس مقوله بسیار مهم فرآیند بررسی نظارتی معرفی شده در رکن دوم سند بال دو، پرداخته شده است. براین اساس، استفاده از مدل های داخلی توسط بانک ها برای محاسبه ریسک بازار و سرمایه پوششی متناظر با آن، دارای شرایطی است که از آن جمله می توان به موافقت مقام ناظر مبنی برا استفاده از مدل داخلی، جامعیت و قابلیت اتکای سیستم مدیریت ریسک بانک، حصول اطمنیان از وجود کارکنان متخصص و با تجربه در بانک جهت استفاده از مدل های پیشرفته محاسبه ریسک و تائید مدل های مذکور اشاره نمود.

 

آن چه حایز اهمیت می باشد، این که مدل های مورد استفاده توسط بانک ها، پس از تائید توسط مقام ناظر بانکی باید به صورت دوره ای نیز مورد راستی آزمایی قرار گیرد

هدف از این امر، شناسایی ابعاد مختلف "ریسک مدل" به منظور جلوگیری از هرگونه خطای احتمالی در میزان تخمین های انجام شده توسط مدل های مورد اشاره می باشد.

در بخش حاضر از ترجه سند بال دو، به دو موضوع محاسبه ریسک بازار و سرمایه پوششی مورد نیاز برای این نوع ریسک با استفاده از مدل های داخلی مورد استفاده توسط بانک ها و سپس مقوله بسیار مهم فرآیند بررسی نظارتی معرفی شده در رکن دوم سند بال دو، پرداخته شده است. براین اساس، استفاده از مدل های داخلی توسط بانک ها برای محاسبه ریسک بازار و سرمایه پوششی متناظر با آن، دارای شرایطی است که از آن جمله می توان به موافقت مقام ناظر مبنی برا استفاده از مدل داخلی، جامعیت و قابلیت اتکای سیستم مدیریت ریسک بانک، حصول اطمنیان از وجود کارکنان متخصص و با تجربه در بانک جهت استفاده از مدل های پیشرفته محاسبه ریسک و تائید مدل های مذکور اشاره نمود.

 

آن چه حایز اهمیت می باشد، این که مدل های مورد استفاده توسط بانک ها، پس از تائید توسط مقام ناظر بانکی باید به صورت دوره ای نیز مورد راستی آزمایی قرار گیرد

هدف از این امر، شناسایی ابعاد مختلف "ریسک مدل" به منظور جلوگیری از هرگونه خطای احتمالی در میزان تخمین های انجام شده توسط مدل های مورد اشاره می باشد.

 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

روش های محاسباتی هوشمند در صنعت بیمه

روش های محاسباتی هوشمند در صنعت بیمه

آرنولداف شاپیرو و ال.سی.جین
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی